Aktuální informace
    - 2015/16
    - 2014/15
    - 2013/14
    - 2012/13
    - 2011/12


Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2015/16
    - 2014/15
    - 2013/14
    - 2012/13
    - 2011/12


Akce - vyhodnocení
    - 2015/16
    - 2014/15
    - 2013/14
    - 2012/13
    - 2011/12


Projekty
    - 2015/16
    - 2014/15
    - 2013/14
    - 2012/13
    - 2011/12


Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě
 

Nádhernou tečkou za celým školním rokem bylo Indiánské sportovní odpoledne, které se uskutečnilo v pátek dne 23. června na Prelátově prameni. Počasí se nám vydařilo, a tak se děti mohly s chutí zapojit do všech sportovních aktivit, které jim prostředí Prelátova pramene poskytovalo. Za svoji snahu pak obdržely krásný amulet a rovněž i sladkou odměnu.

Velice nás potěšila vysoká účast dětí a rodičů, kteří nám pomohli při vlastní organizaci akce. Především děkujeme rodičům Anetky Šimečkové a tatínkovi Andrejky Čejkové, kteří pro nás připravili organizační zázemí a celé odpoledne se starali o udržování indiánského kmenového ohně. Velké poděkování patří i ostatním rodičům, prarodičům a sourozencům, kteří přišli a vytvořili tak krásnou atmosféru celého dne.

Na závěr akce jsme si všichni pochutnali na pečených vuřtech.

Atmosféra byla uvolněná a radostná, o čemž svědčí i naše fotogalerie.

   

Aktuality

Volby do školské rady - oznámení

Třídní schůzky 25.9.2017

Koulelo se, koulelo - 2.C a 3.B

Miniházená

SOK - přespolní běh (1. stupeň)

Den s lesníkem

Projekt PATRIOTISMUS: Návštěva výstavy ke knize Zápisník mého pohárku

Atletický den na zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2017/2018

Zápis žáků do školní družiny

Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá    Stránka vytvořena: 25.06.2017

    © Škola JIH Mariánské Lázně