Google hledávání na tomto webu:

   

Metodik sociálně patologických jevů
 

V novém školním roce je funkcí metodika sociálně patologických jevů v naší škole pověřen pan učitel Martin Moucha. Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v prevenci a řešení záškoláctví, závislosti, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání,prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

(F. Kurka)

   

Aktuality

ŠD: Putování za lázeňskými prameny

ŠD: Návštěva kolonády s Všekutílkem

Festival porozumění, 5.C

2.C a Ekotým

Beseda o lese pro třídu 2.C

ŠD: Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Pohár rozhlasu – FOK

FKK - Štafetový pohár 2019

Miniházená

Obědy do škol 2019/2020

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka

    © Škola JIH Mariánské Lázně