Google hledávání na tomto webu:

   

I. pololetí IV.C souhrnně
 

Tuto třídu jsem převzala v září 2010 a jako vždy, čekalo nás období seznamování, poznávání, zjišťování dovedností a schopností žáčků, stejně jako ověřování míry tolerantnosti učitelky vůči nepřipraveným nebo soustavně zapomínajícím členům čtyř vzniklých družstev. Září bylo krušné, říjen "se polepšil" a teď? Vlastně téměř pořád můžu chválit. A co jsme stihli v rámci zpestření výuky? V září jsme navštívili BOHEMINIUM PARK a vypracovali jsme kvíz i s vlastními kresbami. Kresby výtvarníků z M.L. jsme si prohlédli a prodiskutovali v hotelu Hvězda také ještě v září. Říjen byl náročnější. Byli jsme na správě CHKO, kde jsme se seznamovali s houbami Slavkovského lesa na fotografiích, projekcí, ale i formou ekologické hry. Zajímavý program si pro nás připravila paní ing. V. Piskáčková. Děkujeme. Příroda nás přilákala i do muzea. Byli to přímo bobři a jejich zajímavý životní styl. Samozřejmě jsme zhlédli i film o vzniku M.L., stálou expozici a komnaty J.W.Goetha. Neobvyklou prohlídkou se stala návštěva útrob fontány. Děti se rozhodně nenudily. Na závěr této exkurze se směli podívat i na technické zázemí - velín. Průvodcem nám nebyl nikdo jiný, než pan Petrák. Děkujeme. Při exkurzi na MěÚ měly děti možnost se seznámit s panem tajemníkem, ing. M. Jašíčkem, který se jich dobrovolně při prohlídce ujal. Samozřejmě po předchozí dohodě. Nejvíc se dětem líbilo podkroví a pak obřadní místnost. Všechny děti již také ví, kde se upravuje to nejdůležitější, co potřebujeme k životu, tedy voda. Ano i tam jsme se vydali a prozkoumali proces upravování. Odborný výklad nám poskytl pan mistr. Děkujeme. Školní projekt BARVY PODZIMU jsme si zpestřili motivem DÝŇOVÝCH SKŘÍTKŮ a abychom všechny naše aktivity k tomuto tématu nezapomněli, tak jsme si vše nafotili a nafilmovali a uložili na DVD. Máme ho všichni! Navíc jsme si v předstihu užili školy i v noci, při akci "Noc s knihou". Seznamovali jsme se s oblíbenými knihami rodičů dětí z naší třídy, ale i dětí samotných. Nezapomněli jsme ani na pana pohádkáře, H.CH.Andersena. Následoval bobřík odvahy, ověření sportovních dovedností v tělocvičně a pak nastalo dlouhé a veselé usínání. A začal listopad. Pracovníci CHKO přichystali jak pro veřejnost, tak i pro nás, výstavu fotografií živočichů Slavkovského lesa a zajímavou přednášku o nich, ale též ekologickou hru. 11.11.2010 se nám opět věnovala paní ing. V.Piskáčková. A protože se dětem v hezkém a podnětném prostředí CHKO zalíbilo, a protože si pro nás přichystal přednášku odborník - ornitolog Dr. Řepa, dorazili jsme v plném počtu ještě jednou, a to 26.11. Stálo to za to. A téma? " Chránění ptáci CHKO". Navíc jsme neodešli s prázdnou!!! Materiály se líbily nejen dětem, ale i kolegyním. Povědomí o H.CH.Andersenovi si děti upevňovaly při návštěvě Městské knihovny M.L. Vědomosti a nové poznatky si děti ověřily závěrečným testem právě o tomto spisovateli a jeho nesmrtelném díle. Ale to už bylo po Mikuláši a Vánoce se kvapem blížily. Nicméně děti jsou stále nabité energií a tak jsme stihli zrealizovat ještě několik akcí. A to ne ledajakých. 10.12.2010 jsme se jali poznávat Prahu a její památky. Tedy alespoň některé. Na Hradu si děti zahrály "HRU NA HRAD" - 1. část ( druhá a třetí se uskuteční v teplejších měsících). Domů si přivezly písemný doklad, ze kterého je zřejmé, že všechny pracovaly úspěšně. Tvořivé dovednosti měly děti příležitost rozvíjet na putovní interaktivní výstavě tvořivosti v síních galérie "MÁNES", s výstižným názvem " P L A Y ". Ani se jim odtud nechtělo. Těžko bych vám vše popisovala... To se musí zažít! Nicméně čas nás popoháněl a tak jsme se v 15.oo hod přesunuli - se ztrátou rukavic Vašíka H. - do NÁRODNÍHO MUZEA! Děti tam již virtuálně párkrát byly a tak trochu měly i představu, ale skutečnost byla přeci jenom jiná. Hlavním cílem naší exkurze byla interaktivní výstava " České pověsti". Děti chtěly vidět všechno. A tak jsme se míjeli a setkávali a diskutovali a hlavně a především - žasli. Výstava i stálá expozice byly úžasné a tak nám tři hodiny uběhly neuvěřitelnou rychlostí. Pak jsme ještě omrkli Smetanovo divadlo, klenbu Hlavního nádraží, koupili něco málo na zub a plni energie - mimo učitelky - obsadili několik kupé v rychlíku směr Mariánské Lázně. Ozvláštněním tohoto našeho putování byla tradiční výluka na trati ze Stříbra do Plané. Ale i to děti hravě zvládly. Jen doma prý dlouho dospávaly. V předvánočním čase se stává již tradicí "Vánoční zastavení", které se letos uskutečnilo v hale 1. patra na městském úřadu. Každé dítě si stihlo vyrobit několik krásných vánočních dárků neobvyklými technikami z netradičních i tradičních materiálů. Svěřenkyně s dětmi navázaly hezký kontakt. Panovala opravdu tvůrčí radostná atmosféra. Poděkování za přípravu a průběh " Vánočního zastavení" posíláme domovu PRAMEN z Mnichova. V lednu jsme se hned po prázdninách dali do výroby dárečků pro prvňáčky.Pak se děti zamyslely nad svými výkony a vlastnoručně si vybarvily i podepsaly neobvyklé pochvaly. Třeba za to, že ráno vstanou a jdou do školy. Ale i jiné, neméně zajímavé. Zítra tedy překvapí nejen vysvědčením... To je souhrnný výčet našich aktivit nad rámec školních povinností za 1. pololetí. A kolektiv dětí? Je prostě bezva.

(Z. Potůčková)

   

Aktuality

Plavecký výcvik ve 4.B

Návštěva 2.A v psím útulku

Návštěva z Tirschenreuthu

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Potůčková

    © Škola JIH Mariánské Lázně