Google hledávání na tomto webu:

   

Angličtina nás baví
 

V pondělí 21. března proběhlo školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěžili žáci čtvrtých a pátých ročníků. Systém soutěže - písemný test a ústní část. V ústní části se hodnotilo vyprávění o sobě a přednesení tématu, které si žáci vylosovali. Umístění v kategorii 4. roč.: 1. místo Havlíčková Vanessa, 2.místo Knaizl Stanislav a 3. místo Steinerová Zuzana. V kategorii 5. roč.: 1. místo Horichová Barbora, 2. místo Kozhukhov Timofey a 3. místo Hengerič Štěpán. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu, byli jste skvělí. Do okresního kola postupuje jeden žák z každé kategorie.

(L. Pirošíková, K. Přívratská)

   

Aktuality

Plavecký výcvik ve 4.B

Návštěva 2.A v psím útulku

Návštěva z Tirschenreuthu

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková, K. Přívratská

    © Škola JIH Mariánské Lázně