Google hledávání na tomto webu:

   

Dějepis v 6. třídách interaktivně
 

Dějepis v šestých třídách probíhá částečně interaktivně. Hlavním cílem této výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dále zapojit do procesu učení samotné žáky, ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem interaktivní výuky je názornost ve výuce, součástí jsou video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma; webové odkazy s rozšiřujícími nebo konkrétnějšími informacemi o probírané látce; mezipředmětové vztahy.

(R. Vojáčková)

   

Aktuality

Se sovičkou ve škole - 3.C

Keramická dílna - 3. C

ŠD: Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně

Angličtina nás baví - okresní kolo

Se sovičkou ve škole - 5.C

Notes Strážníka Pavla - 2. třídy

Se sovičkou ve škole - 3.C

Angličtina nás baví - školní kolo

VÁNOČNÍ JARMARK A NADACE DOBRÝ ANDĚL

Florbal SOK

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: R. Vojáčková

    © Škola JIH Mariánské Lázně