Google hledávání na tomto webu:

   

Dějepis v 6. třídách interaktivně
 

Dějepis v šestých třídách probíhá částečně interaktivně. Hlavním cílem této výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dále zapojit do procesu učení samotné žáky, ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem interaktivní výuky je názornost ve výuce, součástí jsou video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma; webové odkazy s rozšiřujícími nebo konkrétnějšími informacemi o probírané látce; mezipředmětové vztahy.

(R. Vojáčková)

   

Aktuality

Basketbal SOK

MÁ 4.B TALENT?

VÁNOČNÍ TURNAJ V SUDOKU, 5.C

VÁNOCE PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY

KYBERŠIKANA aneb predátor na obzoru

BOLEST - NEMOC JMÉNEM ŠIKANA

Vánoční vystoupení Kopretinek z JIHu

Společná ekurze s žáky ZŠ Tirschenreuth v porcelánce THUN 1794

Plavání - krajské kolo

Vánoční jarmark 2018 v obraze

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: R. Vojáčková

    © Škola JIH Mariánské Lázně