Google hledávání na tomto webu:

   

Dějepis v 6. třídách interaktivně
 

Dějepis v šestých třídách probíhá částečně interaktivně. Hlavním cílem této výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dále zapojit do procesu učení samotné žáky, ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem interaktivní výuky je názornost ve výuce, součástí jsou video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma; webové odkazy s rozšiřujícími nebo konkrétnějšími informacemi o probírané látce; mezipředmětové vztahy.

(R. Vojáčková)

   

Aktuality

Plavecký výcvik ve 4.B

Návštěva 2.A v psím útulku

Návštěva z Tirschenreuthu

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: R. Vojáčková

    © Škola JIH Mariánské Lázně