Google hledávání na tomto webu:

   

Dopoledne s Policií ČR - preventivní program
 

Ve středu 18. října naší školu navštívili v rámci prevence policisté z obvodního oddělení Mar. Lázně, zástupkyně Besipu Karlovarského kraje a zástupce oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje prap.Bc. Daniel Dvořák. Dopolední preventivní program byl připraven pro žáky a žákyně 5. tříd, kteří byli podle tříd rozděleni do tří skupin. Každá skupina měla své stanoviště, které bylo určeno preventivnímu tématu.
První stanoviště (dvůr školy) bylo zaměřeno na práci policistů. Nejprve se děti dozvěděly rozdíl mezi Městskou a Státní policií, a rozdělením policistů dle zaměření, které vykonávají. Ukázaly si, jak musí být policista oblečen a k čemu slouží výstroj a výzbroj pro jejich práci. Prohlédly si profesionální techniku v policejních automobilech – navigaci, záznamníky dat, kamery, atd. Vyzkoušely si test na alkohol.
Druhé stanoviště (třída) bylo zaměřeno na dopravní výchovu a na to, jak by se děti měly zachovat, kdyby se staly svědky trestného činu (např. vykradeného bytu).
Zástupkyně Besipu měla pro děti připravené krátké testíky z dopravní výchovy a malé dárečky za to, jak byly šikovné.
Policisté z obvodního oddělení si děti vyzkoušely ze znalosti tel. čísel záchranných sborů. Děti se dozvěděly mnoho cenných informací, jak se zachovat, kdyby přišly domů a měly podezření na vykradení bytu či domu. Povídaly si, jak policisté ohledávají místo činu, zajišťují důkazy. Vyzkoušely si snímání otisků ze skla a dozvěděly se, jak se otisky dále zkoumají, aby usvědčili pachatele. Každý si udělal svůj vlastní otisk palce.
Třetí stanoviště (třída s interaktivní tabulí) bylo zaměřeno na kyberšikanu, o které velmi zajímavě hovořil Mgr. Daniel Dvořák. Poučil děti, jak bezpečně pracovat s mobilním telefonem a počítačem či notebookem, ale upozornil na velké nebezpečí těchto našich „pomocníků“ dnešní doby. Veškeré informace, které se týkaly především různých sociálních sítí, byly pro žáky velice důležité. Mnoho z výkladu bylo pro ně naprosto nové a uvědomovaly si, že internet je dobrý pomocník, ale současně může i hodně ublížit. Naučily se, jak si vytvořit opravdu bezpečné heslo. Uvědomily si, jak je důležitá opatrnost při práci s internetem a také už pochopily, proč je zakázáno dětem pracovat na sociálních sítích. Na konkrétní ukázce měly možnost se seznámit s kyberšikanou a uvědomovaly si její veliké nebezpečí a další následky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této velmi zajímavé a přínosné akci v rámci prevence.

(L. Hrdonková)

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Hrdonková    Stránka vytvořena: 20.10.2017

    © Škola JIH Mariánské Lázně