Google hledávání na tomto webu:

   

Archeologické objevování naší minulosti
 

Dne 23. února 2018 se žáci třídy 4.A a 4.C zúčastnili přednášky o nejstarším období našich dějin a zejména o archeologických metodách, které nám přináší zásadní informace o příslušné době. Katrin Hamze a Karel Kůt z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nás na konkrétních příkladech seznámili s různými metodami využívanými v současné archeologii (letecká archeologie, geofyzikální měření, povrchové sběry, průzkum detektory kovů, archeologický výzkum apod.). Vysvětlili nám, jakým způsobem se poté pracuje s archeologickými nálezy a proč je důležité spolupracovat také s dalšími obory, resp. k čemu může přispět například využití přírodovědných analýz. Možnosti výpovědi materiální kultury byly následně rozvinuty v otázku významu kulturního dědictví pro současné i budoucí generace. Některé nálezy si děti mohly prohlédnout na vlastní oči. Zaujala je především ukázka lidských zubů, které pocházely z kostrového hrobu datovaného do pozdní doby kamenné. Kromě toho byl žákům prezentován přehled pravěkého vývoje našich zemí s přihlédnutím k evropskému kontextu. Přednáška se stala vhodným úvodem k novému učivu o historii naší země, kterým se budeme nyní zabývat.

(N. Kůtová)

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: N. Kůtová    Stránka vytvořena: 27.02.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně