Google hledávání na tomto webu:

   

Jednotná přijímací zkouška - bodování úloh
 

1) Uzavřené úlohy = křížkování odpovědí za chybné odpovědi se body neodečítají.

2) Otevřené úlohy = vypsání odpovědí v úloze se zpravidla požaduje více odpovědí, např. vypiš 4 slova s gramatickou chybou. Za správné slovo dostane uchazeč + 1 bod, za chybné nebo chybějící slovo dostane -1 bod, avšak v celkovém bodovém zisku dostane minimálně 0 bodů, nedostane tedy nikdy záporný počet bodů.

Pro lepší pochopení vysvětlím na výše uvedeném zadání: vypiš 4 slova s gramatickou chybou:

Mohou nastat např. tyto situace:
a)
vypsána
4 slova správně = uchazeč dostane 4 body
b) vypsána
3 slova správně = + 3 body
  1 slovo je chybně nebo chybí = -1 bod
Celkem uchazeč za tuto úlohu dostane 3-1 = 2 body
c)vypsáno
1 slovo správně = + 1 bod
 
vypsáno  1 slovo chybně = -1 bod
 nevypsána 2 slova = -2 body
Celkem 1-1-2 = -2, avšak uchazeč dostane celkem za úlohu 0 bodů (= nikdy nepůjde do mínusu)

(M. Hrůzová)

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Hrůzová    Stránka vytvořena: 01.03.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně