Google hledávání na tomto webu:

   

5.A a 5.C - Techmanie Plzeň
 

V pondělí 26. března navštívila třída 5.A a 5.C Techmanii Plzeň. V rámci přírodovědy měli žáci objednaný tematický blokový program "Komentovaná procházka sluneční soustavou". Tříhodinový program byl rozdělen na 2 části. První část: Projekce ve 3D Planetáriu. V živě komentované projekci nás lektorka Zuzka zorientovala na denní a noční obloze. Představila souhvězdí na obloze a v prostoru, Slunce, Zemi a Měsíc. Přiblížila nám vnitřní planety (Merkur, Venuše, Mars) a vnější planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). Žáci se seznámili s ostatními tělesy sluneční soustavy a s hranicemi sluneční soustavy. Předávání informací probíhalo interaktivně formou dialogu a diskuse mezi lektorkou a žáky. Ve druhé části se žáci rozdělili do pětičlenných skupinek, ve kterých plnili úkoly z pracovních listů. Pracovní listy provedly žáky po Expozici Vesmír pomocí úkolů a cvičení. Řešení probíhalo na základě informací získaných na projekci a při samostatné práci s interaktivními exponáty. Po programu jsme se přesunuli do expozičního prostoru do budovy Science Centra, kde si žáci vyzkoušeli stovky interaktivních exponátů.

(L. Hrdonková)

   

Aktuality

ŠD: Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů, mláďat a čistoty"

ŠD: Dopravní soutěž

FOK - vybíjená (dívky)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/19

35. zasedání městského zastupitelstva proběhlo v jídelně naší školy

Zavzpomínejte na oslavy 75. výročí školy (1998)

SOK: vybíjená

Malujeme Zemi zemí

Legiovlak - 5.A

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Hrdonková    Stránka vytvořena: 26.03.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně