Google hledávání na tomto webu:

   

Záložka do knihy spojuje školy
 

Je již tradicí naší školy, že se učitelé z 1. stupně snaží každý rok nějakou novou akcí povzbudit děti v jejich čtenářství a podpořit čtenářskou gramotnost. Letos jsme se rozhodli zapojit o projektu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě "Záložka spojuje školy: Bajky, pověsti a příběhy neznají hranice". Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek jsme se rozhodli využít k navázání spolupráce a poznání života dětí na Slovensku.
V naší škole se do projektu zapojily třídy 3.B, 3.D, 4.A a 5.A.
Los nám určil slovenskou školu ve Veľkých Uhercích. Mailem jsme se spojili se zdejší organizátorkou projektu Lenkou Pechovou a domluvili se na podrobnostech.
A potom jsme se pustili do práce. Prvním úkolem byly záložky. Zaměřili jsme se hlavně na bajky. Společně jsme je četli a pak se každý snažil vyrobit nápaditou záložku.
Ve škole jsme se s dětmi zabývali Slovenskem celý týden. Nejen, že jsme vyráběli záložky, ale také jsme si povídali o Slovensku. Děti kreslily slovenskou vlajku, zpívaly slovenské lidové písně, poslouchaly slovenské pohádky a přednášely slovenské básničky pro malé děti. Pro naše žáčky je slovenština celkem těžká, ale většina rozuměla dobře. Některé děti na Slovensku byly a vyprávěly nám o tom. Dalším úkolem byly dopisy. Každá třída napsala jeden společný třídě v Uhercích.
Záložky i dopisy jsme zabalili do jedné velké krabice a odeslali na Slovensko.
Ve stejné době už putovaly záložky a dopisy ze Slovenska k nám.
Děti měly velkou radost!(Š. Mallá)

   

Aktuality

Basketbal SOK

MÁ 4.B TALENT?

VÁNOČNÍ TURNAJ V SUDOKU, 5.C

VÁNOCE PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY

KYBERŠIKANA aneb predátor na obzoru

BOLEST - NEMOC JMÉNEM ŠIKANA

Vánoční vystoupení Kopretinek z JIHu

Společná ekurze s žáky ZŠ Tirschenreuth v porcelánce THUN 1794

Plavání - krajské kolo

Vánoční jarmark 2018 v obraze

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Š. Mallá    Stránka vytvořena: 06.11.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně