Google hledávání na tomto webu:

   

První předsedkyně ekotýmu je Klaudie Kováčová
 

Klaudie Kováčová byla zvolena jako první předsedkyně přímých voleb na naší škole do čela ekotýmu. Její zástupkyní byla zvolena Lenka Szitaiová. Dne 1.2. 2019 začíná jejich funkční období. Žákyně na zasedání ekotýmu souhlasily s převzetím funkce. Za hlasy děkují a pevně věří, že své voliče nezklamou. Tímto vyzýváme žáky i učitele, aby je neváhali kontaktovat kdykoliv s jakýmkoliv námětem týkajícím se ekotýmu.
Každý žák se mohl 18.12.2018 zúčastnit voleb. Postup byl jednoduchý. Každý žák předstoupil před volební komisi, které ukázal žákovskou knížku, kterou prokázal svou totožnost. Následně byl zaznamenán a dostal volební lístek. Na anonymním volebním lístku si mohl zaškrtnout jednoho kandidáta. Vyplněný lístek vhodil do urny a měl odvoleno. Celý ekotým překvapila i zaskočila hojná účast, za kterou všem voličům děkujeme. Zároveň děkujeme všem učitelům, za trpělivost pozdních příchodů do hodin kvůli volbám jak členů ekotýmu, tak voličů. Veliké poděkování patří i učitelům, kteří na prvním stupni věnovali svůj čas a připomněli žákům volby, či je na ně dokonce doprovodili. Dále velmi děkujeme panu učiteli Mgr. Pavlovi Knížákovi, který pořídil fotodokumentaci voleb.

(I. Skácelová)

   

Aktuality

Ekotým se stará o školní prostředí! A co pro školu děláte vy?

2.C si protáhla tělo v projektu Škola v pohybu

Soutěž Mladých zdravotníků

Mc Donald´s Cup SOK

Vybíjená FOK

Putování za vajíčkem aneb Jak šlo vejce na vandr

Ekotým vyhlašuje sběr víček

Házená

Mc Donald´s Cup

Návštěva Planetária Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: I. Skácelová    Stránka vytvořena: 03.02.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně