Google hledávání na tomto webu:

   

Volba povolání - kariérové poradenství
 

Letošní říjnové setkání výchovných poradců zaměřené ke kariérovému poradenství mělo díky náplni slibný průběh. Zajímavé příspěvky úřadu práce uváděly aktuální situaci v nezaměstnanosti, problémy uchazečů o práci, nedostatek praxe a vzdělání. 3 000 volných míst svědčí nejen o předchozích faktech, ale mnohdy o nechuti pracovat !
Chytrá přednáška ředitele ISŠ Sokolov potvrdila mé názory interpretované žákům, že účelné jsou přijímací zkoušky nanečisto, Burzy škol navštívené dětmi s rodiči a Dny otevřených dveří. Ty budou 6.12. a 9.1. právě v ISŠ Skolov.
Než žáci začnou listovat Atlasy škol Karlovarského kraje, měli by dojít k sebepoznání, přidat informace, načrtnout si plánování a rozhodování.
Neméně zajímavý je festival v Plzni pod názvem Posviť si na budoucnost 2019, který se koná v pátek 18.10. od 8-15 hod. a v sobotu 19.10. od 9-12 hodin
v DEPU. Ne nadarmo má v podtitulu Štěstí přeje připraveným (a odvážným).

(M. Hrůzová)

   

Aktuality

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

"Angličtina nás baví"

EKOTÝM: Díky školákům a studentům 97 tun drobného elektra a 60 tun baterií zamířilo na recyklaci

Brambory a zlato z kraje

Školní kolo OAJ

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Hrůzová    Stránka vytvořena: 15.10.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně