Google hledávání na tomto webu:

   

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
 

V prosinci nás navštívil pan Zdeněk Pospíšil ze společnosti ACET ČR, z.s., který si pro žáky druhého stupně připravil 4 preventivní programy certifikované MŠMT. Cílem těchto programů je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence na naší škole. Věříme, že programy budou pro žáky přínosné i v budoucnu.
Žáci 6. ročníků se zúčastnili preventivního programu na téma „ Bolest – nemoc jménem šikana“.
Žáci 7. ročníků se zúčastnili preventivního programu na téma „ Kyberšikana aneb predátor na obzoru“.
Žáci 8. ročníků se zúčastnili preventivního programu na téma „ Moderní je nekouřit“.
Žáci 9. ročníků se zúčastnili preventivního programu na téma „ Přátelství a láska“.

(R. Vojáčková)

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: R. Vojáčková    Stránka vytvořena: 31.12.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně