Google hledávání na tomto webu:

   

ČESKO - RUSKÁ KONFERENCE
 

Ve středu 12. listopadu se v Městském muzeu konala konference na téma "Mimoškolní a celoživotní vzdělávání a jejich úloha při formování tvůrčí a odborně orientované osobnosti". Za naši školu se zúčastnili učitelé Naděžda Hubatá, Ludmila Pirošíková, Pavel Knížák a ředitel školy František Kurka. Konferenci pořádal Ruský dům v Mariánských Lázních, Karlovarský kraj, Nevládní ekologický fond V.I. Vernadaského a Ruské středisko vědy a kultury v Praze. Po celý den se střídali ředitelé moskevských a českých škol s prezentacemi a ukázkami vzdělávání ve svých školách.
Ve čtvrtek 13. listopadu navštívila delegace moskevských ředitelů naši školu. V divadelním sále zhlédli vystoupení našich mažoretek Kopretinek pod vedením učitelek Márii Kubínové a Petry Korejsové, poté navštívili zkoušku pěveckého sboru Skřivánků z Jihu pod vedením paní učitelky Emilie Smutné. Ve třídě paní učitelky Šárky Mallé proběhla ukázka práce s interaktivní tabulí. U kulatého stolu se diskutovalo a srovnávalo vzdělávání učitelů a vedení naší školy a škol v Moskvě. Hostům velmi chutnal oběd ve školní jídelně.
Pokud se chce někdo podívat do jedné moskevské školy, navštivte webové stránky www.sch426.ru

(F. Kurka)

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka    Stránka vytvořena: 14.11.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně