Google hledávání na tomto webu:

   

Pasování na čtenáře - 1. C
 

Ve středu 10. června proběhlo v Městské knihovně "Pasování na čtenáře". Tuto zajímavou akci připravila pro žáky 1.C paní knihovnice E. Babuková. Žáci nejdříve museli dokázat, že zvládli abecedu a umí číst. Všichni žáci úspěšně přečetli část daného textu a pak společně četli "Slib čtenáře". Každý žák byl postupně pasován na čtenáře a obdržel pamětní list, knihu od J. Žáčka a na rok zdarma průkazku čtenáře knihovny. Na první veřejné čtení se přišli podívat nejen rodiče, ale i ředitel školy Fr. Kurka. Věřím, že děti budou i nadále číst s takovým nadšením a toužit po dalším poznání. Děkujeme paní Babukové za pěkně připravenou akci.

(L. Pirošíková)

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková    Stránka vytvořena: 10.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně