Google hledávání na tomto webu:

   

10.výročí programu Ekoškola v ČR
 Dne 5.6.15 se naše škola připojila k desítkám dalších Ekoškol v ČR, aby společně s nimi oslavila 10. výročí zapojení se České republiky do mezinárodního programu Ekoškola.
Náš Ekotým si připravil na tento den pro žáky z I. stupně soutěžní dopoledne. Na děti čekalo několik stanovišť, kde soutěžili v disciplínách s ekologickou tématikou. Hádali předměty, které do přírody nepatří, třídili odpad, skládali puzzle s přírodní tématikou, házeli plastová víčka do kruhu nebo odpadový papír do krabice. Zajímavá byla i soutěž, ve které měli pantomimicky vyjádřit třeba třídění odpadu. V jiných soutěžích měli napsat některá pravidla školního Ekokodexu anebo vyjádřit nápad, co by se mohlo pro ekologii na škole udělat.
Všichni se dozvěděli proč oslavy probíhají a každé soutěžení bylo ukončeno ekotancem, který si s námi děti s chutí zatancovaly. Chtěla bych tímto poděkovat učitelům I. i II. stupně, kteří přišli a oslavili s námi narozeniny naší Ekoškoly, učitelům II. stupně za toleranci a umožnění členům Ekotýmu tuto akci realizovat a také musíme poděkovat vedení školy paní zástupkyním a panu řediteli za jejich velkou podporu našeho programu.

(N. Kůtová)

   

Aktuality

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Návštěva Techmanie Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: N. Kůtová    Stránka vytvořena: 15.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně