Google hledávání na tomto webu:

   

Fiktivní firma Beuatiful paper ukončuje svou činnost
 

S koncem roku přišel i konec celoročního projektu s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ organizovaného Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, do kterého se zapojila třída 5.A a dva žáci z 9.A. Projekt vyvrcholil 20.5. 2015 v plzeňském Park Hotelu, kde se konal veletrh minipodniků. Každá firma zde měla možnost odprezentovat svou celoroční práci a zároveň získat body do celkového hodnocení. Pro děti byl celý projekt velkým zážitkem, jako největší však hodnotí právě veletrh, kde měly konečně možnost podívat se, jak se s nelehkým úkolem vypořádali ostatní zapojení žáci. Bylo opravdu na co se koukat. Žáci zhlédli módní přehlídku, mohli si zazpívat, dostali spoustu vizitek a letáčků. U jednotlivých stánků pak mohli obdivovat hotové výrobky nebo získat více informací o službách, které firmy poskytují. Přestože jsme byli nejmladší účastníci, naše firma se rozhodně neztratila, naopak v celkovém hodnocení jsme se umístili v první třetině! Jen pro představu – do celého projektu se zapojilo 94 minipodniků z celkem 42 škol. Myslíme si, že projekt byl opravdu zdařilý a doufáme, že budeme mít možnost zapojit se i v příštích letech.

(Š. Mallá)

   

Aktuality

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Návštěva Techmanie Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Š. Mallá    Stránka vytvořena: 28.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně