Google hledávání na tomto webu:

   

Fiktivní firma Beuatiful paper ukončuje svou činnost
 

S koncem roku přišel i konec celoročního projektu s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ organizovaného Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje, do kterého se zapojila třída 5.A a dva žáci z 9.A. Projekt vyvrcholil 20.5. 2015 v plzeňském Park Hotelu, kde se konal veletrh minipodniků. Každá firma zde měla možnost odprezentovat svou celoroční práci a zároveň získat body do celkového hodnocení. Pro děti byl celý projekt velkým zážitkem, jako největší však hodnotí právě veletrh, kde měly konečně možnost podívat se, jak se s nelehkým úkolem vypořádali ostatní zapojení žáci. Bylo opravdu na co se koukat. Žáci zhlédli módní přehlídku, mohli si zazpívat, dostali spoustu vizitek a letáčků. U jednotlivých stánků pak mohli obdivovat hotové výrobky nebo získat více informací o službách, které firmy poskytují. Přestože jsme byli nejmladší účastníci, naše firma se rozhodně neztratila, naopak v celkovém hodnocení jsme se umístili v první třetině! Jen pro představu – do celého projektu se zapojilo 94 minipodniků z celkem 42 škol. Myslíme si, že projekt byl opravdu zdařilý a doufáme, že budeme mít možnost zapojit se i v příštích letech.

(Š. Mallá)

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Š. Mallá    Stránka vytvořena: 28.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně