Google hledávání na tomto webu:

   

Výborné výsledky v mezinárodním testování žáků v informační gramotnosti
 

V minulém školním roce byla naše škola zařazena do testování v Mezinárodním šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS. Žáci 8. ročníků byli testováni z reálných znalostí a dovedností. Do šetření bylo zapojeno 19 evropských států, v České republice 170 škol, 3100 žáků a přes 2150 učitelů.
Žáci České republiky dosáhli nejlepšího výsledku ze všech zúčastněných zemí. Srovnatelný výsledek byl zjištěn pouze u žáků z kanadské provincie Ontario.
Analytická zpráva v elektronické podobě je dostupná na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz.
Jsme rádi, že jsme přispěli k tak významnému úspěchu.

Mgr. František Kurka, ředitel školy

(F. Kurka)

   

Aktuality

Ředitelské volno

Projekt "SE SOVIČKOU VE ŠKOLE - 4. C a 4. D

EKOTÝM: Zelená akce vybudovala chodníček - o 4 roky a 6 měsíců později

Halloween

EKOTÝM: Webové stránky pro členy ekotýmu

Městské muzeum: Mariánské Lázně 1989: 30leté vzpomínky + Příběhy našich sousedů

Škola nestávkuje.

Projektový den 3.A - vykrajování dýní

Se sovičkou ve škole - 1.A

ŠD: Dýňové radovánky ve školní družině

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka    Stránka vytvořena: 11.09.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně