Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Akce v měsíci dubnu
 

8.4. - Tematická vycházka ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les

V pondělí dne 8. dubna 2019 proběhne, ve spolupráci se Správou CHKO SL, komentovaná tematická vycházka po parcích Mariánských Lázní. Pro žáky jsou připraveny hry v přírodě a ukázky přírodnin. Akce proběhne v době od 14:00 hod. do 15:30 hod.

23.4. úterý- Den Země

V úterý dne 23. dubna 2019 proběhne v rámci Dne Země úklid okolí naší školy. Akce se uskuteční v době od 14:00 hod. do 15:00 hod.

25.4. čtvrtek - Dopravní soutěž

Ve čtvrtek dne 25. dubna 2019 proběhne dopravní soutěž "Dopraváček", ve které si změří znalosti naši žáci se žáky ze ŠD Úšovice. Soutěž se bude konat v naší školní družině od 14:00 hod do 15:00 hod. (jen pro vybrané děti).

   

Aktuality

Velké poděkování

Slavnostní předávání absolventského vysvědčení deváťákům - fotogalerie

Na návštěvě u hasičů

Paměť národa & Cryptomania: Avraham Harshalom

Vyhlášení nejlepších žáků, kolektivů a učitelů

Kopretinky z JIHu - závěrečné vystoupení na kolonádě

JUMPING IS MY LIFE

ŠD: Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

ESCAPE GAMES

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá    Stránka vytvořena: 30.03.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně