Aktuální informace
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Návštěva Městské knihovny v Mariánských Lázních
 

V pondělí dne 18. března 2013 navštívily děti 2. a 3. ročníků Městskou knihovnu v Mariánských Lázních. Všechny se do knihovny velmi těšily a některé si vzaly s sebou své čtenářské průkazy. Paní knihovnice Babuková, z oddělení pro děti a mládež, nás hezky přivítala a seznámila s výpůjčním řádem. Formou besedy vysvětlila všem funkci knihovny, členění a označení knih podle věku čtenářů a jak se správně do knihovny zaregistrovat.

Děti si nejdříve prohlédly oddělení pro děti a mládež a jejich pozornosti neunikly vystavené knihy s ilustracemi paní Heleny Zmatlíkové věnované k výročí 90 let jejího narození (ilustrovala přes 250 knih).

Na závěr návštěvy byla připravena soutěž ve vyhledávání názvů vystavených knih, která děti velice zaujala. S chutí a nadšením se pustily do hledání. Pracovaly ve dvojicích, aktivně spolupracovaly a vše úspěšně zvládly. Od paní knihovnice a vychovatelky dostaly velikou zaslouženou pochvalu za píli při soutěži a za vzorné chování. Dětem se v knihovně velmi líbilo a budou se tam jistě rády vracet.

Spolupráce s knihovnou trvá již několik let. Pravidelné návštěvy knihovny podporují zájem o četbu knih a rozšiřují tak řady mladých čtenářů. Doufáme, že láska ke knihám bude děti provázet celý život. Těšíme se na další návštěvu!!

   

Aktuality

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Ceny obědů od 1.9.2020

Koronavirové vysvědčení: 1. stupeň nadvakrát, 2. stupeň na dvoře, deváťáci v sále s videomappingem

Odhlášky obědů na červen

COVID foto tříd

Školní jídelna

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. a 30.6.

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová

    © Škola JIH Mariánské Lázně