Aktuální informace
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Dopravní soutěž
 

V měsíci dubnu (měsíci bezpečnosti), tak jako každý rok, jsme se věnovali upevňování a rozšiřování vědomostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Ve středu dne 9. dubna si děti mohly ověřit své znalosti v dopravní soutěži s dětmi ze školní družiny Úšovice. Tato soutěž proběhla v naší škole.

Celkem se zúčastnilo 15 dvoučlenných družstev z 2. a 3. ročníků, z toho sedm družstev za naši družinu a osm družstev za ŠD Úšovice.

Během soutěže měly děti prokázat, jak ovládají pravidla bezpečnosti jako chodci i cyklisté, zda poznají nejběžnější dopravní značky, proč a kdy používají přilbu, jak mají bezpečně přecházet vozovku a další úkoly.

Děti dopravní tematika velice zaujala a soutěžní úkoly je velice bavily. Naše děti se umístily takto:
1. místo - Jaroslav Vorel, Šimon Pánek
2. místo - Matěj Pavlovic, Petr Šťastný
3. místo - Josef Polák, Monika Dao
4. místo - Lukáš Mulik, Antonín Zelený
4. místo - Samuel Dzuracký, Natalie Dalbre
4. místo - Petra Gruntová, Jakub Rada
5. místo - David Kondel, Jakub Přibáň

Všechny děti si zaslouží pochvalu za výborné dosažené výsledky. Doufáme, že stejně úspěšné budou i v běžném denním životě.

   

Aktuality

EKOTÝM: EKOTÝM – ZŠ JIH

Ředitelské volno

Projekt "SE SOVIČKOU VE ŠKOLE - 4. C a 4. D

EKOTÝM: Zelená akce vybudovala chodníček - o 4 roky a 6 měsíců později

Halloween

EKOTÝM: Webové stránky pro členy ekotýmu

Městské muzeum: Mariánské Lázně 1989: 30leté vzpomínky + Příběhy našich sousedů

Škola nestávkuje.

Projektový den 3.A - vykrajování dýní

Se sovičkou ve škole - 1.A

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 26.04.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně