Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Dopravní soutěž
 

V měsíci dubnu jsme se opět věnovali upevňování a rozšiřování vědomostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Ve středu dne 30. dubna si děti mohly ověřit své znalosti v dopravní soutěži s dětmi ze školní družiny Úšovice. Tato soutěž proběhla v naší škole.

Celkem se zúčastnilo 18 dvoučlenných družstev z 2. a 3. ročníků, z toho deset družstev za naši družinu a osm družstev za ŠD Úšovice.

Během soutěže měly děti prokázat, jak ovládají pravidla bezpečnosti jako chodci i cyklisté, zda poznají nejběžnější dopravní značky, proč a kdy používají přilbu, jak mají bezpečně přecházet vozovku a další úkoly.

Děti dopravní tematika velice zaujala a soutěžní úkoly je velice bavily. Všem dětem patří poděkování za účast a velká pochvala za snahu, píli a vzorné chování během soutěže.

Naše děti se umístily takto:
1. místo
Brštiak Marek, Rada David
Bačová Beáta, Schlossar Jan
Blahutová Klára, Kubín Jakub
Polák Josef, Zelený Antonín
4. místo
Balek Matyáš, Tyller Marek
Dalbré Natálie, Dao Monika
Hammerle Miroslav, Rada Jakub
5, místo
Duongová Anna, Tehlárová Nela
6. místo
Kovaříková Kristýna, Tintěra Evarist
Pham Kevin, Svášek Václav

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 16.05.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně