Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě
 

V pátek dne 26. června vyrazila celá školní družina na Prelátův pramen užít si Indiánské sportovní odpoledne. Tato celodružinová akce byla krásnou tečkou za celým školním rokem. Počasí si s námi dlouho hrálo, ale nakonec se vydařilo, a tak se děti mohly s chutí zapojit do hledání orchidejí a do dalších připravených her.

Za svoji snahu pak obdržely krásný amulet a rovněž i sladkou odměnu. Velice nás potěšila vysoká účast dětí (72) a rodičů, kteří nám pomohli při vlastní organizaci akce. Především děkujeme panu Viterovi, paní Šestákové a panu Bártovi.

Na závěr akce jsme si všichni pochutnali na opěčených vuřtech.

Atmosféra byla uvolněná a radostná, o čemž svědčí i naše fotogalerie.

   

Aktuality

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Návštěva Techmanie Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 28.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně