Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně
 

V rámci měsíce knihy navštívili žáci 2. ročníků, ve středu dne 14. března, Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, se kterou máme již dlouholetou spolupráci. Všechny děti se do knihovny velmi těšily a některé si vzaly s sebou své čtenářské průkazy. Paní knihovnice Lazebníčková, z oddělení pro děti a mládež, si pro ně připravila velice hezký program. Nejdříve děti vyluštily pohádkové hádanky, poté si prohlédly prostory oddělení dětské literatury a nakonec se vydaly na exkurzi po celé knihovně. Prohlédly si oddělení pro dospělé, studovnu a tzv "bludiště", kde jsou uloženy veškeré knihy. Tady sídlí pohádkový skřítek, kterého děti také nakonec našly, ale nechaly ho dále hlídat knížky. Na závěr návštěvy byly seznámeny s výpůjčním řádem a registrací do městské knihovny. Některé z nich si již tento den odnesly knížky domů.

Od paní knihovnice dostaly všechny velikou zaslouženou pochvalu za vzorné chování. Dětem se v knihovně velmi líbilo a budou se tam jistě rády vracet.

Doufáme, že láska ke knihám je bude provázet celý život. Těšíme se na další návštěvu!!

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 17.03.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně