Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Dopravní soutěž
 

V měsíci dubnu se pravidelně věnujeme upevňování a rozšiřování vědomostí dětí v oblasti dopravní výchovy. Ve středu dne 11. dubna si děti ze všech čtyř oddělení naší školní družiny mohly ověřit své znalosti v dopravní soutěži.

Celkem se zúčastnilo 8 družstev z 2. ročníků. Během soutěže měly děti prokázat, jak ovládají pravidla bezpečnosti jako chodci i cyklisté, zda poznají nejběžnější dopravní značky, proč a kdy používají přilbu, jak mají bezpečně přecházet vozovku a další úkoly.

Děti dopravní tematika velice zaujala, soutěžní úkoly je velice bavily a umístily se takto:
1. místo,
- Jeník SASKO, Anetka ŠIMEČKOVÁ
2. místo
- Sašenka REZKOVÁ, Mínka TOPIČOVÁ
- Dominik LŐFFLER, Jří JELÍNEK
3. místo
- Matyášek KUBÍN
- Honzík VENDRICKÝ, Filípek TÁBORSKÝ
4. místo
- Ruby COOPER, Kačenka STEHLÍKOVÁ
- Filípek CHOUŇ, Ondrášek PIZUR
- Mareček FÁRA, Matýsek HOSTEK

Všechny děti si zaslouží pochvalu za výborné dosažené výsledky. Doufáme, že stejně úspěšné budou i v běžném denním životě.

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 22.04.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně