Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně
 

V rámci měsíce knihy navštívili žáci 2. ročníků, ve středu dne 13. března, Městskou knihovnu v Mariánských Lázních, se kterou máme již dlouholetou spolupráci. Všechny děti se do knihovny velmi těšily a některé si vzaly s sebou své čtenářské průkazy. Paní knihovnice Lazebníčková, z oddělení pro děti a mládež, si pro ně připravila velice hezký program. Nejdříve děti vyluštily pohádkové hádanky, poté si prohlédly prostory oddělení dětské literatury a nakonec se vydaly na exkurzi po celé knihovně. Prohlédly si oddělení pro dospělé, studovnu a tzv "bludiště", kde jsou uloženy veškeré knihy. Tady sídlí pohádkový skřítek, kterého děti také nakonec našly, ale nechaly ho dále hlídat knížky. Na závěr návštěvy byly seznámeny s výpůjčním řádem a registrací do městské knihovny. Některé z nich si již tento den odnesly knížky domů.

Od paní knihovnice dostaly všechny velikou zaslouženou pochvalu za vzorné chování. Dětem se v knihovně velmi líbilo a budou se tam jistě rády vracet.

Doufáme, že láska ke knihám je bude provázet celý život. Těšíme se na další návštěvu!!

   

Aktuality

Velké poděkování

Slavnostní předávání absolventského vysvědčení deváťákům - fotogalerie

Na návštěvě u hasičů

Paměť národa & Cryptomania: Avraham Harshalom

Vyhlášení nejlepších žáků, kolektivů a učitelů

Kopretinky z JIHu - závěrečné vystoupení na kolonádě

JUMPING IS MY LIFE

ŠD: Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

ESCAPE GAMES

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 16.03.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně