Aktuální informace
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Projektový den v CHKO Slavkovský les – "Naučná stezka Kladská a Dům přírody"
 

V pátek, dne 18. října, vyrazila naše školní družina na Naučnou stezku Kladská, do Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Zde byl pro děti připraven projektový den pod vedením vedoucí vychovatelky Evy Hrdé a Mgr. Rolkové ze Správy CHKO Slavkovský les.

Děti nadšeně vyrazily na stezku, aby si prohlédly Kladská jezera a přírodu kolem nich. Při naučné komentované vycházce se pak dozvěděly mnoho zajímavostí o zvířátkách a rostlinách, které zde mohou najít. Znalosti, získané na základě vlastního prožitku, využily při plnění úkolů a řešení malého kvízu, nechyběly ani zábavné hry. Na závěr děti navštívily Dům přírody, kde nahlédly do historie a přírody zdejšího kraje. Také si vyzkoušely zábavně-naučné aktivity, které nabízí stálá expozice a seznámily se i s krásnou vílou tohoto domu.

Z akce jsme si všichni přivezli mnoho skvělých zážitků a získali také námět na pěkný výlet. Především jsme si však uvědomili, že žijeme v krásné přírodě a musíme ji chránit nejen pro sebe ale i pro další generace.

   

Aktuality

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

"Angličtina nás baví"

EKOTÝM: Díky školákům a studentům 97 tun drobného elektra a 60 tun baterií zamířilo na recyklaci

Brambory a zlato z kraje

Školní kolo OAJ

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá    Stránka vytvořena: 20.10.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně