Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Vyhodnocení akcí školní družiny
 

Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě - rozloučení se školním rokem

Jízda vláčkem po Mariánských Lázních

Kuličkiáda

Všekutílek - vycházka ke Zpívající fontáně v Mariánských Lázních

Putování za lázeňskými prameny.

Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů a mláďat"

Návštěva pobočky České spořitelny

Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

Dopravní soutěž

Literární soutěž

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně

Divadlo z bedny

Všekutílek na návštěvě v kuchyňce

Karneval na ledě

"Sportem ke zdraví" aneb sportovní aktivity v naší školní družině

Jen krok k barevné pohádce

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

Stavby ze sněhu

Vycházka k "Ptačímu stromu"

Vánoční trhy

Bramboriáda

Drakiáda

Pohádkové představení

Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Návštěva CHKO Slavkovský les - Výstava hub

   

Aktuality

Návštěva z Tirschenreuthu

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá

    © Škola JIH Mariánské Lázně