Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Vyhodnocení akcí školní družiny
 

Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

Provoz ŠD v době hlavních prázdnin

Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě

Kuličkiáda

Návštěva vystoupení dětského divadelního souboru naší školy

Lehkoatletické závodění

Všekutílek - vycházka ke Zpívající fontáně v Mariánských Lázních

Vycházka k lázeňským pramenům

Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Dopravní soutěž

Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

Divadlo z bedny

Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů a mláďat"

Literární soutěž

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně

Stavby ze sněhu

Karneval na ledě

Všekutílek na návštěvě v keramické dílně

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

Jen krok k barevné pohádce

Vycházka k "Ptačímu stromu"

Návštěva CHKO Slavkovský les - Výstava "Ptáci odcházejí a přicházejí"

Vánoční tenisový turnaj

Vánoční trhy

Kroužek Všekutílek - Návštěva Městského muzea Mariánské Lázně

Bramboriáda

Dýňové radovánky ve školní družině

Představení "Divadla z bedny"

Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Houby našich lesů"

   

Aktuality

Vyhlášení nejlepších žáků školy

VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA ČERVEN 2019

Příběhy našich sousedů: 9 týmů; 3 školy; 4 týmy z Jihu; První tři místa: Škola JIH!!!

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

ŠD: Lehkoatletické závodění

ŠD: Kuličkiáda

Návštěva Techmanie Plzeň

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá

    © Škola JIH Mariánské Lázně