Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Vyhodnocení akcí školní družiny
 

Putování za lázeňskými prameny

Návštěva kolonády s Všekutílkem

Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Dopravní soutěž

Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

Návštěva CHKO Slavkovský les - tematická vycházka

Literární soutěž

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně

Masopustní karneval

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Stavby ze sněhu

Vycházka k "Ptačímu stromu"

Vánoční trhy

Bramboriáda

Návštěva výstavy radiopřijímačů

Divadlo z bedny - Pohádka "O vodníkovi Rybičkovi"

Dýňové radovánky ve školní družině

Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Drakiáda

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Houby našich lesů"

Divadelní představení "Vodnická pohádka"

Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

Návštěva CHKO Slavkovský les "Za dobrodružstvím do přírody"

Kuličkiáda

Vystoupení Divadla z bedny

Lehkoatletické závodění

Návštěva kolonády s Všekutílkem

Putování za lázeňskými prameny

Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů, mláďat a čistoty"

Dopravní soutěž

Literární soutěž

Návštěva Městské knihovny Mariánské Lázně

Masopustní karneval

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

Jen krok k barevné pohádce

Stavby ze sněhu

Vycházka k "Ptačímu stromu"

Posezení nad vánočním cukrovím

Vánoční trhy

Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Ochrana přírody - Poznáváme naše stromy"

Divadlo z bedny - Pohádka "O princezně na hrášku aneb Jak princezna vyzrála na krtka"

Bramboriáda

Dýňové radovánky ve školní družině

Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Drakiáda

   

Aktuality

ŠD: Putování za lázeňskými prameny

ŠD: Návštěva kolonády s Všekutílkem

Festival porozumění, 5.C

2.C a Ekotým

Beseda o lese pro třídu 2.C

ŠD: Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Pohár rozhlasu – FOK

FKK - Štafetový pohár 2019

Miniházená

Obědy do škol 2019/2020

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá

    © Škola JIH Mariánské Lázně