Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Celoroční projekt školní družiny 2020 - 2021
 

Vážení rodiče!

V tomto školním roce jsme pro děti připravili krásný celoroční projekt "Z pohádky do pohádky aneb slavíme s Večerníčkem" (55 let od vzniku této postavičky).

V rámci tohoto projektu budou probíhat měsíční projekty, které dětem přiblíží pohádkové hrdiny tak, jak je znají z večerníčkových pohádek. Budou plnit zajímavé úkoly, kreslit, vyrábět, zdokonalovat své řečové a jazykové schopnosti. Děti tak mohou dát prostor své fantazii, obrazotvornosti a zručnosti.

Cílem našeho společného snažení je vzbudit v dětech trvalý zájem o pohádkové příběhy a knihy, včetně uvědomění si, jak cenné bohatství v našich českých pohádkách máme.

S jednotlivými měsíčními projekty vás budeme postupně seznamovat.

Těšíme se na vaši spolupráci!

   

Aktuality

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Do nového školního roku zahájíme čtvrtou stotisícovku

Zahájení školního roku 2020/21

Doporučení PPP žákům

Zápis do školní družiny

Bývalá žákyně školy Nela Zlatovská je v semifinále soutěže Miss České republiky

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá    Stránka vytvořena: 06.09.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně