Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Primární prevence rizikového chování 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Třídění odpadu v Mariánských Lázních
 

Kontejnery na třídění plastu, papíru, skla, textilu a drobných elektrospotřebičů určitě znáte.
Od léta 2018 jsou v Mariánských Lázních k dispozici také popelnice na třídění hliníku. Do těchto třídících nádob nepatří kovové plechovky a kovový odpad. Ten je možné vhazovat do kontejnerů na plasty, odkud je tříděn.
Letos v lednu pak přibyly popelnice na jedlé oleje a tuky, které se vhazují v použitých uzavřených PET obalech.
Přibližně od dubna do října jsou k dispozici také kontejnery na bioodpad, který nepatří do komunálního odpadu.
Další novinkou je to, že v naší škole vzniklo sběrné místo pro vysloužilé světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné vyhodit do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty.

Zde jsou odkazy na podrobnější informace:
Použité oleje z domácností:
https://www.muml.cz/novinky/pouzite-oleje-z-domacnosti-2004cs.html?ftresult=jedlé+oleje
Umístění nádob na tříděný odpad:
https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/zivotni-prostredi/odpadove-hospodarstvi/seznamy-umistenych-nadob-na-trideny-odpad/?ftresult=bioodpad

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Gallová    Stránka vytvořena: 21.01.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně