Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Postup při řešení záškoláctví
 

1. O neomluvené či zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce.

2. Do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Na této schůzce se řeší důvod nepřítomnosti a způsob omlouvání, rodiče jsou upozorněni na povinnost stanovenou zákonem. Provede zápis z pohovoru, u kterého uvede způsob nápravy. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

3. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel, zákonný zástupce žáka. Pozvání zákonných zástupců na jednání výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který podepíší všechny zúčastněné osoby. Zákonný zástupce obdrží kopii.

4. Při počtu neomluvených absencí nad 25 hodin pošle ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, §6 a 10).

   

Aktuality

Bývalá žákyně školy Nela Zlatovská je v semifinále soutěže Miss České republiky

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Ceny obědů od 1.9.2020

Koronavirové vysvědčení: 1. stupeň nadvakrát, 2. stupeň na dvoře, deváťáci v sále s videomappingem

Odhlášky obědů na červen

COVID foto tříd

Školní jídelna

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. a 30.6.

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 03.02.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně