Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Postup při konzumaci nebo nálezu alkoholu při vyučování
 

1. Odhadnutí míry intoxikace, případné zajištění odborné pomoci.

2. Odebrání a zajištění alkoholu (uložit u vedení školy) .

3. Sepsání stručného záznamu o události s vyjádřením žáka (odkud má alkohol, od koho má alkohol) .

4. Metodik prevence vyrozumí vedení školy.

5. Kontaktování zákonných zástupců, pokud nejsou dostupní, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

6. Při opakování situace, musí škola splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

7. Poskytnutí pomoci a zajištění odborné pomoci rodičům ze strany školy (pokud o pomoc stojí) .

8. Provedení orientačního testu na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) , nutný souhlas zákonných zástupců (nejlépe písemný) .

9. Sepsání protokolu v případě, že je výsledek pozitivní- nutná přítomnost ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence, třídního učitele.

   

Aktuality

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 25.1. - 31.1. 2021

Za časů koronakrize další rekord v návštěvnosti webu. Za necelé pololetí 50 000 návštěv

Ve specifickém ročníku soutěže IT-SLOT má naše škola pomyslný bronz

Provoz ŠD od 4. 1. 2021

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 4.1.2021

Poděkování

Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

Velké pátrání aneb Na stopě vody v naší sklenici

ŠD: Bramboriáda

DOUČOVÁNÍ a jiné aktivity pro žáky ZŠ

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 03.02.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně