Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Minimální preventivní program 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Postup při konzumaci nebo nálezu alkoholu při vyučování
 

1. Odhadnutí míry intoxikace, případné zajištění odborné pomoci.

2. Odebrání a zajištění alkoholu (uložit u vedení školy) .

3. Sepsání stručného záznamu o události s vyjádřením žáka (odkud má alkohol, od koho má alkohol) .

4. Metodik prevence vyrozumí vedení školy.

5. Kontaktování zákonných zástupců, pokud nejsou dostupní, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

6. Při opakování situace, musí škola splnit oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

7. Poskytnutí pomoci a zajištění odborné pomoci rodičům ze strany školy (pokud o pomoc stojí) .

8. Provedení orientačního testu na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) , nutný souhlas zákonných zástupců (nejlépe písemný) .

9. Sepsání protokolu v případě, že je výsledek pozitivní- nutná přítomnost ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence, třídního učitele.

   

Aktuality

Ředitelské volno

Projekt "SE SOVIČKOU VE ŠKOLE - 4. C a 4. D

EKOTÝM: Zelená akce vybudovala chodníček - o 4 roky a 6 měsíců později

Halloween

EKOTÝM: Webové stránky pro členy ekotýmu

Městské muzeum: Mariánské Lázně 1989: 30leté vzpomínky + Příběhy našich sousedů

Škola nestávkuje.

Projektový den 3.A - vykrajování dýní

Se sovičkou ve škole - 1.A

ŠD: Dýňové radovánky ve školní družině

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 03.02.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně