Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Postup při zjištění konzumace drog ve škole
 

1. Zajištění návykové látky.

2. Zjištění závažnosti intoxikace žáka, případné zajištění zdravotnické pomoci.

3. Vyrozumění vedení školy.

4. Vyrozumění zákonného zástupce, zajištění vyzvednutí žáka ve škole.

5. Pokud není zákonný zástupce dostupný, dojde k vyrozumění orgánu sociálně právní ochrany.

6. Splnění oznamovací povinnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

7. Nabídnutí odborné pomoci rodině (v případě zájmu) .

8. Vyvození sankcí stanovené školním řádem. Nutno si uvědomit, že případná distribuce je trestným činem.

9. Provedení orientačního testu na přítomnost omamných a psychotropních látek (zkouška ze slin) . Nutnost souhlasu zákonného zástupce.

10. Sepsání protokolu s vyjádřením žáka, podpisem všech přítomných osob a ředitele školy.

11. Tento postup praktikovat i tehdy, kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

   

Aktuality

Bývalá žákyně školy Nela Zlatovská je v semifinále soutěže Miss České republiky

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Ceny obědů od 1.9.2020

Koronavirové vysvědčení: 1. stupeň nadvakrát, 2. stupeň na dvoře, deváťáci v sále s videomappingem

Odhlášky obědů na červen

COVID foto tříd

Školní jídelna

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. a 30.6.

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 03.02.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně