Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Agresivita, šikana u dětí - doporučená literatura
 

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál 1995
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách (příčiny, diagnostika a praktická pomoc). Portál 2000
Frank, P.: Malý velcí tyrani. Dialog 1996
Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit. ISV 2002
Stuchlíková, I. a kol.: Zvládání emočních problémů školáků. Portál 2005
Matějček, Z.: Po dobrém nebo po zlém? Portál 1994
Portmannová, R.: Jak zacházet s agresivitou. Portál 1996
Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání neklidu a agresivity. Portál 2003
Šimanovský, Z., Šimanovská, B.: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Portál 2005
Šimanovský, Z., Mertin, V.: Hry pomáhají s problémy. Portál 1996
Vališová, A.: Komunikace a vzájemné porozumění. Hry pro dospívající. Grada 2005
Hermochová, S. a kol.: Hry do kapsy. Portál 2003
Prekopová, J.: Malý tyran. Portál
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Praha, D+H
Holeček, V.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Pedagogické centrum 1997
Kocurová, M.: Agresivita a šikanování (studijní text kurzu PC Plzeň). Pedagogické centrum Plzeň 2002
Kolář, M.: Bolest šikanování. Portál 2005
Kolář, M.: Společenství proti šikaně. Portál 2004
Vaníčková, E.: Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi. Česká společnost na ochranu dětí 2002
Vaníčková, E., Provazníková, H.: Dítě a škola. Růžová linka
Vaníčková, E., Provazníková, H.: Ohrožené děti. Růžová linka 1998
Vaníčková, E., Spilková J., Procházková, J.: Šikanuji, šikanuješ. Růžová linka 1997
Vaníčková, E.: Malý lexikon šikanování. Růžová linka
Vaníčková, E.: Ochrana dětí před násilím. Růžová linka
Vágnerová, K.: Minimalizace šikany. Portál 2009
Lavičková, M.: Násilí a co s ním? Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 2004
Helmut H. Erb: Násilí ve škole a jak mu čelit. Amulet 2000
Bendl, S.: Prevence a řešení šikany ve škole. ISV 2003
Terrence Webster – Doyle: Proč mě pořád někdo šikanuje? (rady, jak zvládat malé tyrany). Pragma 2002
Lovasová, L.: Šikana. Sdružení Linka bezpečí 2005
Šturma, J.: Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém. Líp 2001
Graviollonová, I.: Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě. (praktický průvodce pro rodiče, pedagogy a vychovatele)
Školní šikanování: sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 30.3. 2004


   

Aktuality

Bývalá žákyně školy Nela Zlatovská je v semifinále soutěže Miss České republiky

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Ceny obědů od 1.9.2020

Koronavirové vysvědčení: 1. stupeň nadvakrát, 2. stupeň na dvoře, deváťáci v sále s videomappingem

Odhlášky obědů na červen

COVID foto tříd

Školní jídelna

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. a 30.6.

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 21.02.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně