Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Minimální preventivní program 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Odkazy na webové stránky s problematikou společensky nežádoucích jevů
 

ADAM – Informační systém mládeže - http://www.adam.cz/
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů - http://www.bkb.cz/
Česká rada dětí a mládeže - http://www.crdm.cz/
Česká škola web pro ZŠ a SŠ - http://www.ceskaskola.cz/
Česká školní inspekce - http://www. csicr.cz/
Český statistický úřad - http://www.czso.cz/
Dětské krizové centrum, o. s - http://www.ditekrize.cz/
Drogová poradna - http://www.sananim.cz/
Drogový informační server - http://www. dropin.cz/
Drogy info – monitorovací středisko - http://www.drogy-info.cz/
Informace pro školní metodiky prevence - http://www.volny.cz/metodik
Institut dětí a mládeže MŠMT ČR - http://www.idm-msmt.cz/default.html
Institut pedagogicko-psychologického poradenství - http://www.ippp.cz/
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - http://www.khsky.cz/
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska - http://www.volny.cz/krdmk/
Kotec - http://www.kotec.cz
Linka pomoci obětem domácího násilí - http://www.donalinka.cz/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/
Nadace Naše dítě - http://www.nasedite.cz/
Národní vzdělávací fond - http://www.nvf.cz/
Národní ústav odborného vzdělávání - http://www.nuov.cz/
O drogách - http://www. odrogach.cz/
Občanské sdružení proti šikaně - http://www.sikana.cz/
Portál o dětských právech - http://www.detskaprava.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov - http://volny.cz/ppp.sokolov
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - http://www.pppkv.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna Cheb - http://www.pppkv.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna Tachov - http://www.pepor.pilsedu.cz/
Poruchy příjmu potravy - http://www.pppinfo.cz/
Poruchy příjmu potravy - http://www.anorexie.wz.cz/   

Aktuality

10. ročník IT-SLOTu - opět postup do finále

Brzy budu čtenářem

SOK - plavání (1. stupeň)

EKOTÝM: EKOTÝM – ZŠ JIH

Ředitelské volno

Projekt "SE SOVIČKOU VE ŠKOLE - 4. C a 4. D

EKOTÝM: Zelená akce vybudovala chodníček - o 4 roky a 6 měsíců později

Halloween

EKOTÝM: Webové stránky pro členy ekotýmu

Městské muzeum: Mariánské Lázně 1989: 30leté vzpomínky + Příběhy našich sousedů

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Vaňková    Stránka vytvořena: 18.05.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně