Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Program proti šikaně

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Jednání školské rady 7. 11. 2014
 

Základní škola JIH Mariánské Lázně

Jednání školské rady

která se konala v pátek 7. listopadu 2014 od 8 – 8,30 hodin v ředitelně školy.
Program jednání:
1. Představení členů školské rady – ředitel školy
2. Seznámení s průběhem voleb do školské rady – ředitel školy
3. Upřesnění kontaktů na členy – ředitel školy
4. Volba předsedy – na předsedu školské rady byla navržena a všemi hlasy zvolena Mgr. Ludmila Pirošíková
5. Projednání jednacího řádu
6. Poděkování za práci v uplynulém období – ředitel školy
7. Webové stránky školy – ředitel školy
8. Organizační návrh – pan učitel Martin Moucha navrhl školské radě k projednání omezení přístupu rodičů do školy:


Po krátké debatě školská rada přijala toto usnesení:
Do konce kalendářního roku ponechat pro rodiče našich žáků neomezený přístup do školy. Od 1. ledna 2015 zamezit přístup rodičům do školní budovy a to zvláště v době od 7,40 – 8,00 a dále po čtvrté vyučovací hodině. Rodiče budou na své děti, tak jako v předchozích letech, čekat na školním dvoře.
Odůvodnění:
Výchova žáků k samostatnosti, bezpečnostní hlediska (v prostorách šaten je příliš mnoho lidí, kočárky mohou zranit procházející žáky).
Ředitel školy informuje na pedagogické radě dne 10.11.2014 učitele a na poradách ostatní zaměstnance školy.
Ředitel školy zajistí prostřednictvím třídních učitelů v týdnu od 15. – 19 prosince 2014 informování rodičů a žáků školy na webových stránkách školy www.skolajih.cz, zápisem v žákovské knížce a informačními letáky na dveřích školy.

Mgr. František Kurka, ředitel školy
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová, volební orgán
Mgr. Ludmila Pirošíková, předseda školské rady

   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: P. Knížák    Stránka vytvořena: 12.12.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně