Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Program proti šikaně

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Jednání školské rady 3. března 2016
 

Jednání školské rady,
která se konala ve čtvrtek 3.3. 2016 v 15:30 hod.

Program:
1. Organizační návrhy - čipové karty do školní jídelny
2. Bezpečí žáků v okolí školy a ve škole - návrh: - kamery na chodbách školy, na školním dvoře a před vchodem do školy
- kontrola bezpečí žáků Městskou policií i v odpoledních hodinách /13:30 - 14:00/
3. Uvolnění ranního provozu v okolí školy - návrh: otevření vchodu pro žáky do školy z Komenského ulice
4. Návrh: sejít se s ředitelem školy 15.3. nebo 22.3. v 15:30 hodin v ředitelně školy a všechny návrhy projednat.

Přítomni: Mgr. Ludmila Pirošíková, Ing. Sedláčková Irlveková, Jindřich Blahut, Bc. Stanislav Vejpuský, Ing. Martin Moucha

Zapsala: Mgr. Ludmila Pirošíková

   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková    Stránka vytvořena: 03.03.2016

    © Škola JIH Mariánské Lázně