Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Program proti šikaně

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Jednání školské rady 20. září 2016
 

Jednání školské rady,
která se konala v úterý 20. září 2016 ve 14 hodin ve školní jídelně v Úšovicích.

Program:
Čipy ve školní jídelně v Úšovicích. Vedoucí školní jídelny paní Portová nás seznámila s používáním čipů, s jejich zavedením a každodenním vyhodnocováním obědů. Ochotně odpovídala na všechny dotazy, týkajících se čipů.
ŠR navrhuje - zavedení čipů i do naší školní jídelny.
Přítomná byla i vedoucí naší školní jídelny paní Michálková, která nevidí v realizaci žádné problémy.
O finance na zavedení čipů by měl požádat ředitel školy Mgr. František Kurka zřizovatele v roce 2017.

Přítomni za ŠR: Ing. Y. Švejnohová, Ing. P. Sedláčková Irlveková, Bc. S. Vejpuský, Ing. M. Moucha, paní Michálková, Mgr. L. Pirošíková
Omluveni: Mgr. František Kurka, J. Blahut

zapsala: Mgr. L. Pirošíková

   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pirošíková    Stránka vytvořena: 20.09.2016

    © Škola JIH Mariánské Lázně