Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování

Ovoce do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

Směrnice GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Směrnice GDPR
 

Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. V této souvislosti Základní škola JIH oznamuje, že je správcem osobních údajů. Veškeré činnosti související se zpracováním osobních údajů se řídí směrnicí 95/46/ES a zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Škola má vypracovaný vnitřní předpis, který stanoví pravidla pro technická a organizační opatření k nakládání s osobními údaji žáků, zaměstnanců a třetích osob, aby byla v souladu s platnou legislativou a aby bylo v maximální možné míře zabráněno úniku, ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

Škola jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů. Výkonem funkce pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu JIH byla jmenována ředitelem školy Eva Suková - kontakt p o v e r e n e c . g d p r @ s k o l a j i h . c z .

   

Aktuality

ŠD: Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních

Návštěva hasičské záchranné stanice (3.B)

Účast na Dni Evropy

Vystoupení „Kopretinek z Jihu“ na plese v Tirschenreuthu

Návštěva žáků z Tirschenreuthu

Návštěva Techmania Plzeň společně s partnerskou školou z Tirschenreuthu

Návštěva z Tirschenreuthu

Společné setkání žáků devátých a desátých tříd v německém Neusathu

Úřední hodiny kanceláře školy o letních prázdninách

VIP výlet šesťáků do Košic

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Suková

    © Škola JIH Mariánské Lázně