Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Minimální preventivní program 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

30.06.2019 Vložen nový příspěvek Velké poděkování do sekce aktuality
28.06.2019 Vložen nový příspěvek Slavnostní předávání absolventského vysvědčení deváťákům - fotogalerie do sekce aktuality
27.06.2019 Vložen nový příspěvek Na návštěvě u hasičů do sekce aktuality
24.06.2019 Vložen nový příspěvek Paměť národa & Cryptomania: Avraham Harshalom do sekce aktuality
24.06.2019 Vložen nový příspěvek Vyhlášení nejlepších žáků, kolektivů a učitelů do sekce aktuality
24.06.2019 Vložen nový příspěvek Kopretinky z JIHu - závěrečné vystoupení na kolonádě do sekce aktuality
23.06.2019 Vložen nový příspěvek JUMPING IS MY LIFE do sekce aktuality
23.06.2019 Vložen nový příspěvek Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě do sekce druzina akce_vyhodnoceni
22.06.2019 Vložen nový příspěvek KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET do sekce aktuality
22.06.2019 Vložen nový příspěvek KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET do sekce aktuality
22.06.2019 Vložen nový příspěvek ESCAPE GAMES do sekce aktuality
22.06.2019 Vložen nový příspěvek Týden 24. - 28.6. do sekce druzina aktualni_informace
21.06.2019 Vložen nový příspěvek "Den v prádelně" 3. B do sekce aktuality
19.06.2019 Vložen nový příspěvek Plavecký výcvik ve 4.B do sekce aktuality
18.06.2019 Vložen nový příspěvek Návštěva 2.A v psím útulku do sekce aktuality
17.06.2019 Vložen nový příspěvek Návštěva z Tirschenreuthu do sekce aktuality
16.06.2019 Vložen nový příspěvek Vyhlášení nejlepších žáků školy do sekce aktuality
16.06.2019 Vložen nový příspěvek VIP výlet na Slovensko - 2. ročník - tentokrát Bratislava do sekce aktuality
16.06.2019 Vložen nový příspěvek Vyhlídková jízda minivláčkem po Mariánských Lázních do sekce druzina akce_vyhodnoceni
16.06.2019 Vložen nový příspěvek Vystoupení Divadla z bedny do sekce druzina akce_vyhodnoceni

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
 
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
EU peníze školám

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

Velké poděkování

Slavnostní předávání absolventského vysvědčení deváťákům - fotogalerie

Na návštěvě u hasičů

Paměť národa & Cryptomania: Avraham Harshalom

Vyhlášení nejlepších žáků, kolektivů a učitelů

Kopretinky z JIHu - závěrečné vystoupení na kolonádě

JUMPING IS MY LIFE

ŠD: Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

ESCAPE GAMES

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně