Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hamze-Kůtová Katrin Anuar
Holubová Miloslava
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Hurtová Zdeňka
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Košařová Klára
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Mázdrová Hana
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Turková Nikola
Vlasáková Helena
Vojáčková Renata
Zdrhová Eva
Ziemanová Kristýna


Google hledávání na tomto webu:

   

Angličtina 4.B a 4.C - úkoly po Velikonocích
 


Hello everybody!

Po Velikonocích se začneme učit novou lekci 7 "Space school".
Tématem bude určování času, názvy předmětů ve škole, rozvrh hodin, užívání slovesa we've got.
K tomu si napište do slovníčků nová slovíčka.

Nadpis: Lekce 7 - Time
space school [spejs sku:l] vesmírná škola
time [tajm] čas
What time is it? [wot tajm izit] Kolik je hodin?
It's seven o'clock. [its sevn oklok] Je sedm hodin.
half [ha:f] půl
It's half past 7. [its ha:f pa:st sevn] Je půl osmé. (= půl po sedmé)
English [ingliš] angličtina
Czech [ček] čeština
Maths [ma:ts] matematika
Science [sajens] věda (školní předmět přírodověda)
History [histori] dějiny (školní předmět dějepis)
Art [a:t] výtvarná výchova
Music [mjuzik] hudební výchova
P.E. [pi: i:] tělesná výchova
I.T. [aj ti:] informatika
we've got [wi:v got] my máme
at 9 o'clock [et nain oklok] v devět hodin
at half past 9 [et ha:f pa:st nain] v půl desáté (= v půl po deváté)

Slovíčka se naučte vyslovovat, ale i správně psát.

Happy Easter!

J.Bazalková
   

Aktuality

Vydávání zápisových lístků je zapsáno v sekci kariérové poradenství

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Černá vlajka na škole nevěstí nic dobrého...

† Zemřel další pamětník z Příběhů našich sousedů

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Bazalková    Stránka vytvořena: 03.04.2021

    © Škola JIH Mariánské Lázně