Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Becková Klára
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Tannertová Helena
Vojáčková Renata
Vopatová Dagmar
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

Angličtina 5.B a 5.C, výuka doma na dobu 18.5. - 25.5.
 


Lekce 4
1. Naučil (a) ses slovesné vazby z článku "My day"? Jsou to důležitá slovesa, která popisují činnosti v průběhu dne.
Nauč se další slovesné vazby, týkající se volného času, v učebnici na str. 44, cv. 1 a v PS str. 76 C - slovíčka Free time (volný čas).

2. Časování sloves
Slovesa v přítomném čase prostém mají ve 3.os. č.j. (he, she, it) koncovku -s
have - has
play - plays
Vyjímkou jsou slovesa, která končí na -o nebo -ch, pak mají koncovku -es
go -goes [gouz]
do -does [daz]
watch - watches [woči:z]

Do sešitu gramatiky si napiš:
Slovesné vazby - časování
osoby: I, you, we, they -------------------------- he, she, it
... play tennis -----------------------------------... plays tennis
... like music -------------------------------------... likes music
... go skiing --------------------------------------... goes skiing
... watch DVDs ----------------------------------... watches DVDs
... collect stamps -------------------------------... collects stamps
... do my homework ---------------------------... does his homework

3. Učebnice str. 44, cv. 2 - čti si texty Pradeepa [predipa], Meeny [mi:ny] a Charlieho [ča:rliho], přiřaď obrázky A,B,C, přelož texty a nauč se je číst!
cv. 3a) - doplň tabulku slovesy ve správném tvaru

4. Pracovní sešit str. 35, cv. 3 - doplň do 9ti vět správné předložky, nápověda: věta 7 bude mít from...to (od...do), řešení pro ostatní věty si můžeš najít v učebnici ve slovesných vazbách
cv. 4 - úkol má 2 části
nejdříve seřaď obrázky, očísluj si je podle časové posloupnosti od 1 - 6
a pak tvoř ke každému obrázku věty se slovesnými vazbami ve 3.os. č.j. (on Toby), slovesa mají koncovku -s nebo -es
např. na čísle 3 bude podle obr. A věta "He puts on his clothes at half past 7." (On se obléká o půl osmé.)
cv. 5 - napiš o sobě
   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Bazalková    Stránka vytvořena: 19.05.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně