Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Becková Klára
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Tannertová Helena
Vojáčková Renata
Vopatová Dagmar
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

M do konce března
 

Milé děti,
už snad máte splněné učivo, co jsem si zadali poslední den školy a je podrobně popsáno v dřívějším příspěvku na této stránce. Prosím, nezapomínejte, pořád procvičovat rychle násobilku a počítání do 100 a do 1000.
Nebudu zadávat nové učivo v učebnici, o to víc procvičujte, napište si 3krát týdně sloupečky příkladů z učebnice do procvičovacího sešitu.

UČEBNICE - znovu pořádně opakovat - str. 58, 59 - počítání do 1000
- str. 62 - 65 - hodně procvičovat JEDNOTKY délky, hmotnosti a objemu a jejich PŘEVODY,
GEOMETRIE - str. 91 - 98 - to už jsme probrali, občas si několikrát pročítejte.
PS - do str. 22 by už mělo být hotové, do konce března si vedle na papír nebo do cvičného sešitu procvičte str. 23, nechte ji volnou, to bude prověrka,
- str. 24 - 27 pořádně procvičovat převody jednotek, dejte toto, prosím, zkontrolovat rodičům, zda to umíte, PROCVIČUJTE SI OPAKOVANĚ PŘEHLEDY JEDNOTEK v PS před stranou 31!!
Všechno je tedy opakování a procvičování, písemně jen 4 str. v PS a příklady do cvičného sešitu, KDO SI TROUFNE, MŮŽE ZKUSIT SLOVNÍ ÚLOHU.

Ať Vám to jde co nejlépe, dbejte na bezpečnostní opatření - roušky, mytí rukou a dodržujte zákaz scházení se. Mám Vás ráda. Bl.

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Bledá    Stránka vytvořena: 24.03.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně