Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Becková Klára
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Tannertová Helena
Vojáčková Renata
Vopatová Dagmar
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

ČJ - určování pádů a životnosti u muž.r.
 

Milé děti a vážení rodiče,
ze zpětných ohlasů - děti mají potíže s určováním pádů, to jsme teprve začali. Měly umět pádové otázky, začali jsme je určovat.

URČOVÁNÍ PÁDU:
vypsat si z věty podstatné jméno v daném tvaru, pokud je tam předložka - s předložkou, zeptáme celou pádovou otázkou se zbytkem věty nebo s částí věty tak, abychom smysluplně odpověděli přesně tím podstatným jm., u kterého určujeme pád - př.:
(s) motýlkem - s kým, čím? měla Helenka tričko? - s motýlkem - 7.p., č.j., r.m.živ.

URČOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI - pouze u rodu mužského:
viz učebnice str. 91 - velice jsme procvičovali!! - př.:
když je 1.a 4. p., č.j. stejný - NEŽIVOTNÝ - ten STROM, vidím STROM-r.m.neživ.,
když je 1.a4. p., č.j. rozdílný - ŽIVOTNÝ - ten SNĚHULÁK, vidím SNĚHULÁKA -živ.,
POZOR - neplést si ŽIVÝ a ŽIVOTNÝ a NEŽIVÝ a NEŽIVOTNÝ, NEMUSÍ to být podle skutečnosti, určujeme ne skutečný, ale MLUVNICKÝ ROD podst.jm.

Dále jsme se dlouho učili zkratky mluvnických kategorií:
př. 4.p., 6.p., č.j., č.mn. - ne m. -to je rod mužský, r. m. živ. nebo neživ., r.ž., r. stř.

Zatím mi 12 rodičů poslalo podepsanou SMS s tím, že děti chodí na web a průběžně si doplňují učivo, prosím zbývajících 14, aby tak také učinilo. Předem děkuji. V případě nejasností se nerozpakujte mi zavolat. PROSÍM RODIČE, ABY DĚTI "ZAHÁNĚLI" K PRŮBĚŽNÉMU PLNĚNÍ ZADANÉHO UČIVA, KONTROLOVLI, ZDA CHODÍ NA TENTO WEB, aby věděly, co dál a hlavně, aby se jim učivo nenahromadilo. Pokud jim i pomáháte a kontrolujete jim cvičný sešit, PS, písanku, dohlížíte, že si čtou, patří Vám můj velký dík i za Vaše děti, děláte to pro ně. Děkuji za pochopení a spolupráci. Hodně zdraví. Bl.

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Bledá    Stránka vytvořena: 25.03.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně