Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hamze-Kůtová Katrin Anuar
Holubová Miloslava
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Hurtová Zdeňka
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Košařová Klára
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Turková Nikola
Vojáčková Renata
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

8 A,B,C
 

Dobrý den vážení studenti.......….

zkusím znovu vysvětlit present perfect a jeho použití proti min. času....

1. Present perfect tvořím tak, že použiji pomocné sloveso HAVE /HAS + významové sloveso ve 3-tím tvaru..., trpném příčestí.
1. Použití za prvé:
ve větách s použitím PRÁVĚ = JUST
I have just finished my work. She has just arrived. Petr has just come.

ALE - po výrazech Ago, Yesterday, last, in 2009..použij pouze minulý prostý:
I finished my work an hour ago. She arrived yeaterday. Petr came last week.

2. vyjádření českého UŽ !!!! vyžaduje vždy present perfect !!!

v oznamovací větě se UŽ vyjádří ALREADY:
Už jsem to poslal.I have already sent it. Ona už ten film viděla. She has already seen the film. Smithovi už ten dům prodali. The Smiths have already sold the house.

v otázce a v záporu se UŽ vyjádří slovem YET na konci věty:
Už jsi to četl? Have you read it yet ? Už ten email Petr poslal? Has Petr sent the email yet ? Už jsi napsal i poslední větu? Have you written the last sentence yet ? Už jsi viděl ten nový film od Hřebejka? ? Have you seen the new film by Hřebejk?

V záporu se YET překládá do Čj nejvíce vazbou JEŠŤE NE :
Ještě jsem to nečetl. I haven´t read it yet.
Petr mi ještě nevolal. Petr hasn´t call me yet.
Oni ten film ještě neviděli.
They haven´t sen the film yet.

ALE MINULÝ čas po AGO, last, yeterday…..:
Četl jsem to včera. I read it YESTERDAY.
Petr mi volal před chvílí.
Pet called me a moment AGO.
Viděli ten film minulý týden.
They saw that film LAST week.

Tak, a nyní procvičte a přeložte věty|:
1. Už jsi viděl Petra ? Ano, právě jsem ho potkal na chodbě (corridor).
2.Ještě jsem nic nejedl. Já jsem snědl svůj oběd před chvílí.
3.Johne, už jsi mi dal domácí úkol ? Ano, dal jsem vám ho minulou hodinu.
4.Kde je Susan ? Viděl jsem ji před hodinou před školou. Támhle je, právě přišla.
5.Už jsi četl moji zprávu? Ne, ještě jsem ji nečetl./Ano, četl jsem ji minulou přestávku.

   

Aktuality

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Do nového školního roku zahájíme čtvrtou stotisícovku

Zahájení školního roku 2020/21

Doporučení PPP žákům

Zápis do školní družiny

Bývalá žákyně školy Nela Zlatovská je v semifinále soutěže Miss České republiky

† Zemřela paní Erika Pelnářová (další pamětnice z Příběhů našich sousedů a bývalá učitelka naší školy)

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: Z. Cik    Stránka vytvořena: 11.05.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně