Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Becková Klára
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Tannertová Helena
Vojáčková Renata
Vopatová Dagmar
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

Podrobné informace k nástupu dětí do školy k 25.5.2020
 


Podle informací, které jsem dostal od vedení školy, je přihlášeno ke školní docházce od 25.5.2020 celkem 7 dětí z 1.C, z nichž 2 děti využijí odpolední hlídání.
Tato skupina dětí je neměnná a ve stejném složení bude pokračovat až do konce školního roku.
Sraz dětí bude v 7:40 na školním dvoře, kde na děti budu čekat od 7:35 a odvedu je do školy. Čekat mohu jen do 7:45, protože pak už následují jiné skupiny dětí, proto prosím o dochvilnost.
Děti vstupují do školy v rouškách. Doprovod dětí nesmí vstupovat do budovy školy.
Děti si ze skříněk v šatně vyndají všechny věci a půjdeme do třídy 1.C, kde se děti přezují a odloží si. Přezůvky si děti budou nechávat ve třídě. Zbytek věcí ze skříněk si odnesou domů. V další dny se již šatní skříňky nebudou využívat.
Doba trvání vyučování: 8:00 – 10:40, tedy 3 vyučovací hodiny. Děti, které nepůjdou na oběd, předám rodičům v 10:40 před školou. Opět prosím o dochvilnost.
Děti, které jsou přihlášené na oběd, odvedu na oběd, kde máme vyčleněný čas 10:45-11:05. Po obědě odvedu děti zpět do třídy, kde se dooblečou a odvedu je před školu, kde je předám rodičům v cca 11:15. Děti, které využijí odpolední hlídání, zůstávají ve třídě, kde se jim bude věnovat paní družinářka Eva Hrdá, která připraví děti vždy k odchodu na hodinu, kterou rodiče zaškrtli v žádosti, případnou změnu je samozřejmě možné písemně oznámit např na lístečku.
Pokud bude dítě odcházet ze školy samo, je nutné o tomto informovat písemně do ŽK!
Co si děti přinesou s sebou první den:
Vyplněné, podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je k dispozici na stránkách školy www.skolajih.cz.
Bez tohoto Čestného prohlášení nemůže být žádné dítě vpuštěno do školy!!!
Aktovku, penál se všemi potřebami, přezůvky, Písanku 4. díl, Slabikář, Čtecí karty, Matematiku, Prvouku, ŽK, notýsek, svačinu, pití, 2 roušky v igelitovém sáčku. Děti nebudou dostávat žádné domácí úkoly, takže si mohou všechny tyto věci nechávat ve škole a v dálší dny nosit jen svačinu a pití např. v batůžku.
Věnovat se budeme jen hlavním předmětům, tzn. psaní, čtení, matematice a prvouce.
Ve škole i třídě se budou dodržovat všechny předepsané hygienické zásady.
Ve třídě budou děti bez roušek. V rouškách se děti budou pohybovat jen ve společných prostorách školy (cesta do třídy, WC, cesta na oběd atd.)
Z důvodu nutného častého větrání během vyučování dávejte, prosím, dětem teplejší oblečení s ohledem na aktuální venkovní teplotu.
V případě, že dítě bude chybět, je nutné ho do 3 dnů omluvit tř. učiteli.

Vážení rodiče, přes všechna tato opatření vyřiďte prosím dětem, že se nemají čeho bát, že se na ně moc těším a vynasnažím se, aby se ve škole cítily dobře.
Děkuji Vám za spolupráci.
S pozdravem Mgr. Václav Kotoun, tř. učitel 1.C.

   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: V. Kotoun    Stránka vytvořena: 22.05.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně