Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování

Ovoce do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

22.04.2018 Vložen nový příspěvek Týden 23. - 27.4. do sekce druzina aktualni_informace
22.04.2018 Vložen nový příspěvek Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy do sekce druzina akce_vyhodnoceni
22.04.2018 Vložen nový příspěvek Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů, mláďat a čistoty" do sekce druzina akce_vyhodnoceni
22.04.2018 Vložen nový příspěvek Dopravní soutěž do sekce druzina akce_vyhodnoceni
19.04.2018 Vložen nový příspěvek FOK - vybíjená (dívky) do sekce aktuality
17.04.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-17 (23.04.2018 - 27.04.2018).
16.04.2018 Vložen nový příspěvek Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/19 do sekce aktuality
15.04.2018 Vložen nový příspěvek 35. zasedání městkého zastupitelstva proběhlo v jídelně naší školy do sekce aktuality
15.04.2018 Vložen nový příspěvek Zavzpomínejte na oslavy 75. výročí školy (1998) do sekce aktuality
14.04.2018 Vložen nový příspěvek Týden 16. - 20.4. do sekce druzina aktualni_informace
11.04.2018 Vložen nový příspěvek SOK: vybíjená do sekce aktuality
10.04.2018 Vložen nový příspěvek Malujeme Zemi zemí do sekce aktuality
10.04.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-16 (16.04.2018 - 20.04.2018).
07.04.2018 Vložen nový příspěvek Týden 9. - 13.4. do sekce druzina aktualni_informace
05.04.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-15 (09.04.2018 - 13.04.2018).
30.03.2018 Vložen nový příspěvek Duben - Bublinky "Svátek rukou" do sekce druzina projekty
30.03.2018 Vložen nový příspěvek Akce v měsíci dubnu do sekce druzina akce_pripravovane
30.03.2018 Vložen nový příspěvek Týden 2. - 6.4. do sekce druzina aktualni_informace
29.03.2018 Vložen nový příspěvek Legiovlak - 5.A do sekce aktuality
29.03.2018 Vložen nový příspěvek Notes strážníka Pavla do sekce aktuality

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
EU peníze školám

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

ŠD: Akce ke Dni Země - Úklid okolí naší školy

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů, mláďat a čistoty"

ŠD: Dopravní soutěž

FOK - vybíjená (dívky)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/19

35. zasedání městského zastupitelstva proběhlo v jídelně naší školy

Zavzpomínejte na oslavy 75. výročí školy (1998)

SOK: vybíjená

Malujeme Zemi zemí

Legiovlak - 5.A

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka

    © Škola JIH Mariánské Lázně