Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně
 

     
 
   


11.03.2021

Informace k zapůjčení notebooku žákům za účelem distančního vzdělávání

Vážení rodiče,
nabízíme zapůjčení školního notebooku v případě, že vaše dítě nemá k dispozici potřebné zařízení pro distanční výuku.

V případě zájmu postupujte dle následujících pokynů:
  1. Na webových stránkách školy www.skolajih.cz v sekci Dokumenty školy je ke stažení Žádost o zapůjčení notebooku. Žádost si také můžete vyzvednout v kanceláři zástupce ředitele.
  2. Vyplněnou žádost odevzdejte v kanceláři školy.
  3. Po schválení žádosti bude se zákonným zástupcem žáka sepsána Smlouva o výpůjčce notebooku.
  4. Na základě výše uvedených dokumentů bude zákonnému zástupci vydán notebook u Mgr. Pavla Knížáka.
Škola disponuje omezeným počtem notebooků.

J. Baumgartnerová


01.03.2021

Elektronické učebnice FLEXIBOOKS
Každý žák naší školy má k dispozici vybrané učebnice 1. i 2. stupně v elektronické podobě ve čtečte Flexibooks. Konkrétně se jedná o tyto tituly používané ve škole (všechny tituly nemusí používat všechny třídy)
1. ročník:
Český jazyk, Matematika se Čtyřlístkem, Prvouka
2. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Prvouka
3. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem
4. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Vlastivědné mapy
5. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Vlastivědné mapy
6. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
7. ročník:
Deutsch mit Max neu + pracovní sešit, Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
8. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
9. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas Česka

Návod na aktivaci žákovské školní licence:
Na stránce https://portal.office.com (přihlaste se Teamsovým účtem) a otevřete aplikaci Outlook (modré O). Vyhledejte zprávu zaslanou z adresy info@flexibooks.cz dne 28. 10. 2020 a řiďte se pokyny uvedenými v tomto emailu. Najdete tam aktivační odkaz a odkaz na stažení čtečky Flexibooks. Čtečku lze nainstalovat na platformy Windows, Android a iOS.
Pro případné dotazy či řešení problémů odpovídám výhradně v soukromém chatu v aplikaci Teams.

P. Knížák


01.03.2021

Microsoft Office 365 pro každého žáka školy bezplatně
Každý žák naší školy má po celou dobu docházky do naší školy k dispozici bezplatnou licenci na balík programů Microsoft Office 365, který zahrnuje následující programy: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, Teams a spoustu dalších. Balík programů lze nainstalovat na platformy Windows a Mac, zjednodušené mobilní verze existují pro Android a iOS. Instalaci desktopové verze (Windows i Mac) zahájíte na stránce https://portal.office.com, kde se stačí přihlásit školním Teamsovým účtem. Aplikace žáci využijí nejen ve výuce informatiky, ale i pro vytváření nejrůznějších dokumentů, prezentací, atd.
Na případné dotazy odpovídám pouze v soukromém chatu v aplikaci Teams.

P. Knížák

   
 
     

Poslední změny na webu

16.06.2021 Vložen nový příspěvek ŠKOLNÍ VÝLET a další informace do sekce vyuka bleda_miroslava
12.06.2021 Vložen nový příspěvek Projektový den ve školní družině - Moje město do sekce druzina akce_vyhodnoceni
12.06.2021 Vložen nový příspěvek Divadlo z bedny - pohádka "O veliké řepě" do sekce druzina akce_vyhodnoceni
11.06.2021 Vložen nový příspěvek 60 dnů bez nudy do sekce aktuality
10.06.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-25 (21.06.2021 - 25.06.2021).
10.06.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-24 (14.06.2021 - 18.06.2021).
03.06.2021 Vložen nový příspěvek HÝBEME SE HEZKY ČESKY S PENNY do sekce aktuality
01.06.2021 Vložen nový příspěvek INFORMACE - ČERVEN do sekce vyuka bleda_miroslava
29.05.2021 Vložen nový příspěvek Červen 2021 do sekce druzina aktualni_informace
29.05.2021 Vložen nový příspěvek Akce v měsíci červnu do sekce druzina akce_pripravovane
29.05.2021 Vložen nový příspěvek Červen - Mach a Šebestová do sekce druzina projekty
28.05.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-23 (07.06.2021 - 11.06.2021).
26.05.2021 Vložen nový příspěvek Vrácení přeplatku za kroužek mažoretek - žádost do sekce aktuality
24.05.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-22 (31.05.2021 - 04.06.2021).
20.05.2021 Vložen nový příspěvek ČIPY do sekce aktuality
14.05.2021 Vložen nový příspěvek Pozvánka na třídní schůzku online do sekce vyuka vojackova_renata
14.05.2021 Vložen nový příspěvek Projekt 3.A - Ochrana vody do sekce aktuality
14.05.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-21 (24.05.2021 - 28.05.2021).
14.05.2021 Vložen nový příspěvek ŠKOLNÍ JÍDELNA OBĚDY OD 17.5.2021 do sekce aktuality
14.05.2021 Vložen nový příspěvek ŠKOLNÍ JÍDELNA OBĚDY OD 17.5.2021 do sekce aktuality

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

   

Aktuality

ŠD: Projektový den ve školní družině - Moje město

ŠD: Divadlo z bedny - pohádka "O veliké řepě"

60 dnů bez nudy

HÝBEME SE HEZKY ČESKY S PENNY

Vrácení přeplatku za kroužek mažoretek - žádost

ČIPY

ŠKOLNÍ JÍDELNA OBĚDY OD 17.5.2021

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně