Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování

Ovoce do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

Směrnice GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

19.06.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-26 (25.06.2018 - 29.06.2018).
19.06.2018 Vložen nový příspěvek ÚKOLY NA PRÁZDNINY do sekce vyuka niklova_miluse
17.06.2018 Vložen nový příspěvek Kuličkiáda do sekce druzina akce_vyhodnoceni
17.06.2018 Vložen nový příspěvek Vystoupení Divadla z bedny do sekce druzina akce_vyhodnoceni
17.06.2018 Vložen nový příspěvek Týden 18. - 22.6. do sekce druzina aktualni_informace
14.06.2018 Vložen nový příspěvek Školní výlet 6.D do sekce aktuality
14.06.2018 Vložen nový příspěvek Odhlášení obědů v červnu do sekce aktuality
14.06.2018 Vložen nový příspěvek Odhlášení obědů v červnu do sekce aktuality
12.06.2018 Vložen nový příspěvek Svět záchranářů: "Mimořádné události" do sekce aktuality
11.06.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-25 (18.06.2018 - 22.06.2018).
09.06.2018 Vložen nový příspěvek Týden 11. - 15.6. do sekce druzina aktualni_informace
07.06.2018 Vložen nový příspěvek Pilotáž knihy MATT the Bat do sekce aktuality
06.06.2018 Vložen nový příspěvek Exkurze na zámek Kynžvart do sekce aktuality
06.06.2018 Vložen nový příspěvek Společný výlet se školou z Erbendorfu do sekce aktuality
06.06.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-24 (11.06.2018 - 15.06.2018).
05.06.2018 Vložen nový příspěvek Pasování žáků 1.B na čtenáře do sekce aktuality
04.06.2018 Vložen nový příspěvek Pasování 1.A do sekce aktuality
03.06.2018 Vložen nový příspěvek Týden 11. - 15.6. do sekce druzina aktualni_informace
03.06.2018 Vložen nový příspěvek Týden 11. - 15.6. do sekce druzina aktualni_informace
03.06.2018 Vložen nový příspěvek Lehkoatletické závodění do sekce druzina akce_vyhodnoceni

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
EU peníze školám

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

ŠD: Kuličkiáda

ŠD: Vystoupení Divadla z bedny

Školní výlet 6.D

ŠJ: Odhlášení obědů v červnu

Svět záchranářů: "Mimořádné události"

Pilotáž knihy MATT the Bat

Exkurze na zámek Kynžvart

Společný výlet se školou z Erbendorfu

Pasování žáků 1.B na čtenáře

Pasování 1.A

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka

    © Škola JIH Mariánské Lázně