Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Primární prevence rizikového chování 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

25.02.2020 Vložen jídelníček na týden 2020-09 (02.03.2020 - 06.03.2020).
22.02.2020 Vložen nový příspěvek Básničky na recitaci do sekce vyuka malla_eliska
22.02.2020 Vložen nový příspěvek Naučme se nakládat s bioodpadem do sekce skola ekotym
22.02.2020 Vložen nový příspěvek Naučme se nakládat s bioodpadem do sekce skola ekotym
20.02.2020 Vložen nový příspěvek Školní kolo v recitaci- 2.stupeň do sekce aktuality
20.02.2020 Vložen nový příspěvek Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce do sekce aktuality
16.02.2020 Vložen nový příspěvek Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž do sekce druzina akce_vyhodnoceni
16.02.2020 Vložen nový příspěvek Týden 17. - 21.2. do sekce druzina aktualni_informace
15.02.2020 Vložen nový příspěvek Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě" do sekce druzina akce_vyhodnoceni
13.02.2020 Vložen nový příspěvek "Angličtina nás baví" do sekce aktuality
12.02.2020 Vložen nový příspěvek Díky školákům a studentům 97 tun drobného elektra a 60 tun baterií zamířilo na recyklaci do sekce skola ekotym
12.02.2020 Vložen jídelníček na týden 2020-07 (17.02.2020 - 21.02.2020).
10.02.2020 Vložen nový příspěvek Brambory a zlato z kraje do sekce aktuality
10.02.2020 Vložen nový příspěvek Školní kolo OAJ do sekce aktuality
09.02.2020 Vložen nový příspěvek Týden 10. - 14.2. do sekce druzina aktualni_informace
05.02.2020 Vložen jídelníček na týden 2020-06 (10.02.2020 - 14.02.2020).
04.02.2020 Vložen nový příspěvek Okresní kolo Olympiády z českého jazyka do sekce aktuality
03.02.2020 Vložen nový příspěvek Návštěva MŠ ve 3.A do sekce aktuality
02.02.2020 Vložen nový příspěvek Recitace do sekce vyuka malla_sarka
01.02.2020 Vložen nový příspěvek Únor - Čas pro nejstarší průvodce člověka (psa a kočku) a pro pomoc zvířátkům do sekce druzina projekty

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
 
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Les v zimě"

"Angličtina nás baví"

EKOTÝM: Díky školákům a studentům 97 tun drobného elektra a 60 tun baterií zamířilo na recyklaci

Brambory a zlato z kraje

Školní kolo OAJ

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně