Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně
 

     
 
   


20.04.2021

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání v základních školách
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Informace


Informace MŠMT k testování


Ochrana zdraví při přijímacím řízení na SŠ


J. Baumgartnerová


16.04.2021

Provoz školy od 19.4.2021
Vážení rodiče,
od 19. 04. 2021 se obnovuje osobní přítomnost žáků prvního stupně v rotačním režimu. Pro polovinu tříd 1.stupně a pro všechny žáky 2. stupně je povinné vzdělávání distančním způsobem.


Rozvrh hodin pro 2. stupeň

J. Baumgartnerová


09.04.2021

Vážení rodiče,
návrat žáků k prezenční výuce je na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněn testováním. Testování žáků bude probíhat 2x týdně antigenními testy. Naší škole byly dodány antigenní LEPU testy.
 
Tyto testy jsou:
• neinvazivní
• jednoduché k aplikaci i pro děti
• s rychlým výsledkem testování do 15 minut
• vysoce přesné


Testování žáků bude probíhat ihned po příchodu do třídy za dodržení přísných hygienických podmínek. Na testování bude dohlížet třídní učitel. V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je možná asistence třetí osoby. V tomto případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu asistující osoby s ostatními žáky.

Testování se neprovádí, pokud žák prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře apod.)
Pokud se žák nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Žákovi bude v tomto případě poskytnuta přiměřená forma studijní podpory.

Vážení rodiče, všichni víme, jak nás mimořádná opatření omezují v běžném režimu a chodu školy. Zároveň si ale přejeme, aby se naše děti vrátily do školních lavic mezi své kamarády. Pojďme tedy společně zvládnout jak rotační výuku na 1. stupni, tak testování.

V případě nejasností kontaktujte třídní učitele svých žáků nebo vedení školy. Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme.J. Baumgartnerová


25.03.2021

Duben - měsíc bezpečí

R. Vojáčková


16.03.2021

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku pro příští školní rok proběhne ve dnech 6. - 23. dubna distančním způsobem na tomto odkazu:Kritéria přijetí k povinné školní docházce


Návod k použití aplikace Zápisy Online:

J. Baumgartnerová


11.03.2021

Informace k zapůjčení notebooku žákům za účelem distančního vzdělávání

Vážení rodiče,
nabízíme zapůjčení školního notebooku v případě, že vaše dítě nemá k dispozici potřebné zařízení pro distanční výuku.

V případě zájmu postupujte dle následujících pokynů:
  1. Na webových stránkách školy www.skolajih.cz v sekci Dokumenty školy je ke stažení Žádost o zapůjčení notebooku. Žádost si také můžete vyzvednout v kanceláři zástupce ředitele.
  2. Vyplněnou žádost odevzdejte v kanceláři školy.
  3. Po schválení žádosti bude se zákonným zástupcem žáka sepsána Smlouva o výpůjčce notebooku.
  4. Na základě výše uvedených dokumentů bude zákonnému zástupci vydán notebook u Mgr. Pavla Knížáka.
Škola disponuje omezeným počtem notebooků.

J. Baumgartnerová


01.03.2021

Elektronické učebnice FLEXIBOOKS
Každý žák naší školy má k dispozici vybrané učebnice 1. i 2. stupně v elektronické podobě ve čtečte Flexibooks. Konkrétně se jedná o tyto tituly používané ve škole (všechny tituly nemusí používat všechny třídy)
1. ročník:
Český jazyk, Matematika se Čtyřlístkem, Prvouka
2. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Prvouka
3. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem
4. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Vlastivědné mapy
5. ročník:
Český jazyk, Čítanka, Matematika se Čtyřlístkem, Vlastivědné mapy
6. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
7. ročník:
Deutsch mit Max neu + pracovní sešit, Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
8. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas světa
9. ročník:
Občanská a rodinná výchova (výchova k občanství a ke zdraví), Přírodopis, Zeměpis, Školní atlas Česka

Návod na aktivaci žákovské školní licence:
Na stránce https://portal.office.com (přihlaste se Teamsovým účtem) a otevřete aplikaci Outlook (modré O). Vyhledejte zprávu zaslanou z adresy info@flexibooks.cz dne 28. 10. 2020 a řiďte se pokyny uvedenými v tomto emailu. Najdete tam aktivační odkaz a odkaz na stažení čtečky Flexibooks. Čtečku lze nainstalovat na platformy Windows, Android a iOS.
Pro případné dotazy či řešení problémů odpovídám výhradně v soukromém chatu v aplikaci Teams.

P. Knížák


01.03.2021

Microsoft Office 365 pro každého žáka školy bezplatně
Každý žák naší školy má po celou dobu docházky do naší školy k dispozici bezplatnou licenci na balík programů Microsoft Office 365, který zahrnuje následující programy: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, Teams a spoustu dalších. Balík programů lze nainstalovat na platformy Windows a Mac, zjednodušené mobilní verze existují pro Android a iOS. Instalaci desktopové verze (Windows i Mac) zahájíte na stránce https://portal.office.com, kde se stačí přihlásit školním Teamsovým účtem. Aplikace žáci využijí nejen ve výuce informatiky, ale i pro vytváření nejrůznějších dokumentů, prezentací, atd.
Na případné dotazy odpovídám pouze v soukromém chatu v aplikaci Teams.

P. Knížák


15.12.2020

Na základě rozhodnutí ředitelky školy od 1.1.2021 nebude umožněn zpětný výkup čipů k výdeji stravy.

J. Baumgartnerová

   
 
     

Poslední změny na webu

22.04.2021 Vložen nový příspěvek Vydávání zápisových lístků je zapsáno v sekci kariérové poradenství do sekce aktuality
22.04.2021 Vložen nový příspěvek Vydávání zápisových lístků do sekce skola karierove_poradenstvi
22.04.2021 Vložen nový příspěvek DV 22.04.2021 do sekce vyuka koreisova_petra
21.04.2021 Vložen nový příspěvek Výuka ve čtvrtek 22. 4. 2021 do sekce vyuka kubinova_maria
21.04.2021 Vložen nový příspěvek DV 21.04.2021 do sekce vyuka koreisova_petra
20.04.2021 Vložen nový příspěvek Výuka ve středu 21. 4. 2021 do sekce vyuka kubinova_maria
20.04.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-17 (26.04.2021 - 30.04.2021).
20.04.2021 Vložen nový příspěvek DV 20.04.2021 do sekce vyuka koreisova_petra
19.04.2021 Vložen nový příspěvek Výuka v úterý 20. 4. 2021 do sekce vyuka kubinova_maria
19.04.2021 Vložen nový příspěvek DV 19.4.2021 do sekce vyuka koreisova_petra
18.04.2021 Vložen nový příspěvek Výuka v pondělí 19. 4. 2021 do sekce vyuka kubinova_maria
18.04.2021 Vložen nový příspěvek Konzultační hodiny M+F I.Fraňková 21.4. do sekce vyuka frankova_ivana
14.04.2021 Vložen nový příspěvek INFORMACE k PO 19.4. do sekce vyuka bleda_miroslava
14.04.2021 Vložen jídelníček na týden 2021-16 (19.04.2021 - 23.04.2021).
13.04.2021 Vložen nový příspěvek ŠKOLNÍ JÍDELNA do sekce aktuality
11.04.2021 Vložen nový příspěvek OV 9. C - středa 14. 4. do sekce aktuality
11.04.2021 Vložen nový příspěvek OV ve středu 14. 4. - 9. B do sekce aktuality
11.04.2021 Vložen nový příspěvek OV ve středu 14. 4. - 9. A do sekce aktuality
11.04.2021 Vložen nový příspěvek Konzultační hodiny pro žáky středa14.4. i.Fraňková/M+F/ do sekce vyuka frankova_ivana
11.04.2021 Vložen nový příspěvek Pozvánka na třídní schůzku on-line do sekce vyuka vojackova_renata

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

   

Aktuality

Vydávání zápisových lístků je zapsáno v sekci kariérové poradenství

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Černá vlajka na škole nevěstí nic dobrého...

† Zemřel další pamětník z Příběhů našich sousedů

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně