Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování

Ovoce do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

20.05.2018 Vložen nový příspěvek Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní do sekce druzina akce_vyhodnoceni
18.05.2018 Vložen nový příspěvek Červen - Bublinky "Svátek míče a míčků" do sekce druzina projekty
18.05.2018 Vložen nový příspěvek Týden 21. - 25.5. do sekce druzina aktualni_informace
17.05.2018 Vložen nový příspěvek Maifest v Erbendorfu do sekce aktuality
15.05.2018 Vložen nový příspěvek Dopravní výchova - jízdy. do sekce aktuality
15.05.2018 Vložen nový příspěvek Dopravní výchova - jízdy. do sekce aktuality
15.05.2018 Vložen nový příspěvek Přednáška pracovníka zdravotní záchranné služby do sekce aktuality
15.05.2018 Vložen nový příspěvek Turnaj v sudoku do sekce aktuality
15.05.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-21 (21.05.2018 - 25.05.2018).
14.05.2018 Vložen nový příspěvek notový papír do sekce vyuka niklova_miluse
13.05.2018 Vložen nový příspěvek Mc Donald´s Cup FOK do sekce aktuality
13.05.2018 Vložen nový příspěvek Týden 14. - 18.5. do sekce druzina aktualni_informace
07.05.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-20 (14.05.2018 - 18.05.2018).
07.05.2018 Vložen nový příspěvek Mc Donald´s Cup SOK do sekce aktuality
05.05.2018 Vložen nový příspěvek Týden 7. - 11.5. do sekce druzina aktualni_informace
03.05.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-19 (07.05.2018 - 11.05.2018).
29.04.2018 Vložen nový příspěvek Mc Donald´s Cup do sekce aktuality
28.04.2018 Vložen nový příspěvek Květen - Bublinky "Svátek stromů" do sekce druzina projekty
28.04.2018 Vložen nový příspěvek Akce v měsíci květnu do sekce druzina akce_pripravovane
28.04.2018 Vložen nový příspěvek Týden 30.4. - 4.5. do sekce druzina aktualni_informace

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
EU peníze školám

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

ŠD: Návštěva Židovského hřbitova u Mariánských Lázní

Maifest v Erbendorfu

Dopravní výchova - jízdy.

Přednáška pracovníka zdravotní záchranné služby

Sudoku mezi školami

Mc Donald´s Cup FOK

Mc Donald´s Cup SOK

Mc Donald´s Cup

Aj nás baví - krajské kolo v Karlových Varech

Tak tomu se říká exkurze - 6.D měla VIP návštěvu Poslanecké sněmovny

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka

    © Škola JIH Mariánské Lázně