Google hledávání na tomto webu:

   

Výuka metodou CLIL
 

Nová vyučovací metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, neboli integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. CLIL je myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Tato myšlenka pochází z dokumentu pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 2004-2006 (Promoting Language Learning and Linquistic Diversity: An Action Plan 2004-2006) schváleného Evropskou unií v roce 2003. Záměrem je vyučovat vybraný předmět prostřednictvím cizího jazyka. To umožňuje studentům využívat cizojazyčné znalosti ke smysluplnému účelu okamžitě, což je lepší, než se učit angličtinu "do zásoby", pro pozdější použití. Znalost cizího jazyka se tedy nestává cílem, nýbrž nástrojem pro dosažení dalších cílů. CLIL studenty připravuje na reálný život, kde se informace a dovednosti vzájemně propojují, rozvíjí jejich myšlení a nabízí situace, kde je hlavním cílem přirozeně myslet a komunikovat v cizím jazyce. Vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Rygolová a Mgr. Lydie Pospíšilová se zapojily do tohoto projektu a absolvovaly akreditované školení v délce 40 hodin (září – leden 2010/2011), které pořádalo krajské pracoviště NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) v Karlových Varech. Zde navštěvovaly praktické semináře, které měly za cíl připravit a vytvořit metodickou příručku pro pedagogy. Tento materiál bude obsahovat praktické metody CLIL vyzkoušené v podmínkách našich škol. Plánem pro příští školní rok 2011/2012 je využití této metody na naší škole ve třídách prvního i druhého stupně a evetuální zapojení dalších učitelů. Vyučující anglického jazyka již teď zařazují obsah jiných předmětů do jazykové výuky (např. reálie, historii anglicky mluvících zemí, aj.) Nově lze integrovanou výuku CLIL praktikovat ve formě krátkých jazykových sprch (language showers) či ve formě jednotlivých modulů v cizím jazyce zařazených do výuky vybraného předmětu. Hlavní využití najde tato metoda během projektových dnů školy, na škole v přírodě, na třídních výletech nebo v mezinárodních projektech se spřátelenými subjekty.

(L. Pospíšilová)

   

Aktuality

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: L. Pospíšilová

    © Škola JIH Mariánské Lázně